PDF 546kWORD 1118k

 

Vystymosi komitetas

 

DEVE(2016)0831_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2016 m. rugpjūčio 31 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val.

2016 m. rugsėjo 1 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (3G-3)

2016 m. rugpjūčio 31 d. 9.00–12.30 val.

1.              Darbotvarkės tvirtinimas

2.              Pirmininkės pranešimai

3.              Komisijos pranešimai

DEVE/8/01664

·           Komisijos pareiškimas (galbūt)

4.              Kotonu partnerystės susitarimo vertinimas

DEVE/8/07574

·           Keitimasis nuomonėmis su Europos Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi GD direktoriumi Koenu Doensu

5.              Vystomojo bendradarbiavimo veiksmingumo didinimas

DEVE/8/07090

              2016/2139(INI)             

 

Pranešėjas:

Cristian Dan Preda (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

DEVE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

CONT

 

 

 

·           Keitimasis nuomonėmis be teksto

6.              Lyčių lygybės skatinimas atliekant psichikos sveikatos ir klinikinius tyrimus

DEVE/8/06685

              2016/2096(INI)             

 

Nuomonės referentas:

Jordi Sebastià (Verts/ALE)

PA – PE584.186v01-00

Atsakingas komitetas:

FEMM  –

Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

DT – PE585.797v01-00

 

·           Keitimasis nuomonėmis

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2016 m. rugsėjo 8 d. 12.00 val.

* * *

2016 m. rugpjūčio 31 d. 15.00–16.00 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

7.              Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimas

DEVE/8/06082

***              2016/0077(NLE)              COM(2016)0146

 

Nuomonės referentas:

Maurice Ponga (PPE)

PA – PE582.414v01-00

Atsakingas komitetas:

PECH  –

João Ferreira (GUE/NGL)

 

 

·           Nuomonės projekto tvirtinimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2016 m. liepos 14 d. 12.00 val.

8.              Tvarus išorės žvejybos laivynų valdymas

DEVE/8/05307

***I              2015/0289(COD)              COM(2015)0636 – C8-0393/2015

 

Nuomonės referentė:

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE584.189v01-00
AM – PE585.604v01-00

Atsakingas komitetas:

PECH  –

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE583.934v02-00

 

·           Nuomonės projekto tvirtinimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2016 m. liepos 13 d. 12.00 val.

9.              ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas

DEVE/8/06479

              2016/2076(INI)              COM(2016)0087

 

Nuomonės referentas:

Brian Hayes (PPE)

PA – PE584.184v01-00
AM – PE585.605v01-00

Atsakingas komitetas:

ENVI  –

Catherine Bearder (ALDE)

PR – PE582.074v01-00

 

·           Nuomonės projekto tvirtinimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2016 m. liepos 14 d. 12.00 val.

10.              AKR ir ES santykių ateitis po 2020 m.

DEVE/8/06161

              2016/2053(INI)             

 

Pranešėjas:

Norbert Neuser (S&D)

PR – PE582.322v01-00
AM – PE585.511v01-00

Atsakingas komitetas:

DEVE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

AFET  –

Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

AD – PE582.441v02-00
AM – PE584.245v01-00

 

INTA  –

Pedro Silva Pereira (S&D)

AD – PE583.902v02-00
AM – PE585.427v01-00

 

BUDG  –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE584.018v02-00
AM – PE585.483v01-00

 

·           Pranešimo projekto tvirtinimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2016 m. birželio 23 d. 18.00 val.

11.              Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

DEVE/8/06197

              2016/2047(BUD)             

 

Nuomonės referentas:

Nirj Deva (ECR)

PA – PE585.713v01-00
AM – PE587.625v01-00

Atsakingas komitetas:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

 

·           Nuomonės projekto tvirtinimas ir biudžeto pakeitimų priėmimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2016 m. rugpjūčio 9 d. 12.00 val.

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

2016 m. rugpjūčio 31 d. 16.00–18.30 val.

12.              IRT besivystančiose šalyse

DEVE/8/07584

·           Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimo (STOA) tyrimo pristatymas

13.              ES galimybės pagerinti prieigą prie vaistų

DEVE/8/06290

              2016/2057(INI)             

 

Nuomonės referentas:

Ignazio Corrao (EFDD)

PA – PE585.778v01-00

Atsakingas komitetas:

ENVI  –

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

 

 

·           Keitimasis nuomonėmis

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2016 m. rugsėjo 8 d. 12.00 val.

14.              Veiksmų plano dėl Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programos 2015–2030 m. pristatymas

DEVE/8/07575

·           Keitimasis nuomonėmis su Europos Komisijos ir tinklo VOICE atstovais

* * *

2016 m. rugsėjo 1 d. 9.00–10.00 val.

15.              NVO finansavimui iš ES biudžeto taikoma biudžeto kontrolė

DEVE/8/05371

              2015/2345(INI)             

 

Nuomonės referentė:

Elly Schlein (S&D)

PA – PE576.991v01-00

Atsakingas komitetas:

CONT*  –

Markus Pieper (PPE)

 

 

·           Keitimasis nuomonėmis

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2016 m. rugsėjo 8 d. 12.00 val.

16.              Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita

DEVE/8/06698

              2016/2099(INI)             

 

Nuomonės referentas:

Bernd Lucke (ECR)

PA – PE587.476v01-00

Atsakingas komitetas:

ECON*  –

Georgios Kyrtsos (PPE)

 

 

·           Keitimasis nuomonėmis

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2016 m. spalio 11 d. 12.00 val.

2016 m. rugsėjo 1 d. 10.00–12.30 val.

Kartu su Užsienio reikalų (AFET) komitetu

17.              Siekio spręsti didelių pabėgėlių ir migrantų srautų problemą pasaulinis aspektas

DEVE/8/07576

·           Keitimasis nuomonėmis su Karen AbuZayd, specialiąja patarėja JT aukščiausiojo lygio susitikimo, siekiant spręsti didelių pabėgėlių ir migrantų srautų problemą, klausimais

18.              Dialogas ir bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis atsižvelgiant į pabėgėlių ir migrantų judėjimą

DEVE/8/07577

·           Keitimasis nuomonėmis su Komisijos ir EIVT atstovais

* * *

19.              Klausimų valanda

20.              Kiti klausimai

21.              Kiti posėdžiai

·           2016 m. spalio 10 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

·           2016 m. spalio 11 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)

Teisinis pranešimas - Privatumo politika