PDF 557kWORD 327k

 

Kumitat għall-Iżvilupp

 

DEVE(2016)0831_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 31 ta' Awwissu 2016, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30

Il-Ħamis 1 ta' Settembru 2016, 9.00 – 12.30

Brussell

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

Il-31 ta' Awwissu 2016, 9.00 – 12.30

1.              Adozzjoni tal-aġenda

2.              Avviżi tal-president

3.              Avviżi tal-Kummissjoni

DEVE/8/01664

·           Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni (possibbilment)

4.              Evalwazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija ta' Cotonou

DEVE/8/07574

·           Skambju ta' fehmiet ma' Koen Doens, Direttur, DĠ DEVCO, Kummissjoni Ewropea

5.              Intejbu l-effikaċja tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp

DEVE/8/07090

              2016/2139(INI)             

 

Rapporteur:

Cristian Dan Preda (PPE)

 

Responsabbli:

DEVE

 

 

Opinjonijiet:

CONT

 

 

 

·           Skambju ta' fehmiet bla test

6.              Promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-saħħa mentali u r-riċerka klinika

DEVE/8/06685

              2016/2096(INI)             

 

Rapporteur għal opinjoni:

Jordi Sebastià (Verts/ALE)

PA – PE584.186v01-00

Responsabbli:

FEMM  –

Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

DT – PE585.797v01-00

 

·           Skambju ta' fehmiet

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-8 ta' Settembru 2016, 12.00

* * *

Il-31 ta' Awwissu 2016, 15.00 – 16.00

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

7.              Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-UE u l-Gvern tal-Gżejjer Cook

DEVE/8/06082

***              2016/0077(NLE)              COM(2016)0146

 

Rapporteur għal opinjoni:

Maurice Ponga (PPE)

PA – PE582.414v01-00

Responsabbli:

PECH  –

João Ferreira (GUE/NGL)

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-14 ta' Lulju 2016, 12.00

8.              Ġestjoni sostenibbli ta’ flotot tas-sajd esterni

DEVE/8/05307

***I              2015/0289(COD)              COM(2015)0636 – C8-0393/2015

 

Rapporteur għal opinjoni:

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE584.189v01-00
AM – PE585.604v01-00

Responsabbli:

PECH  –

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE583.934v02-00

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-13 ta' Lulju 2016, 12.00

9.              Pjan ta' Azzjoni tal-UE kontra t-Traffikar tal-Organiżmi Selvaġġi

DEVE/8/06479

              2016/2076(INI)              COM(2016)0087

 

Rapporteur għal opinjoni:

Brian Hayes (PPE)

PA – PE584.184v01-00
AM – PE585.605v01-00

Responsabbli:

ENVI  –

Catherine Bearder (ALDE)

PR – PE582.074v01-00

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-14 ta' Lulju 2016, 12.00

10.              Il-futur tar-relazzjonijiet AKP-UE wara l-2020

DEVE/8/06161

              2016/2053(INI)             

 

Rapporteur:

Norbert Neuser (S&D)

PR – PE582.322v01-00
AM – PE585.511v01-00

Responsabbli:

DEVE

 

 

Opinjonijiet:

AFET  –

Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

AD – PE582.441v02-00
AM – PE584.245v01-00

 

INTA  –

Pedro Silva Pereira (S&D)

AD – PE583.902v02-00
AM – PE585.427v01-00

 

BUDG  –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE584.018v02-00
AM – PE585.483v01-00

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-23 ta' Ġunju 2016, 18.00

11.              Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 - it-taqsimiet kollha

DEVE/8/06197

              2016/2047(BUD)             

 

Rapporteur għal opinjoni:

Nirj Deva (ECR)

PA – PE585.713v01-00
AM – PE587.625v01-00

Responsabbli:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni u adozzjoni tal-emendi għall-baġit

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: id-9 ta' Awwissu 2016, 12.00

***Għeluq tal-votazzjoni elettronika***

Il-31 ta' Awwissu 2016, 16.00 – 18.30

12.              L-ICT fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw

DEVE/8/07584

·           Preżentazzjoni ta' studju ta' STOA

13.              Għażliet tal-UE biex ittejjeb l-aċċess għall-mediċini

DEVE/8/06290

              2016/2057(INI)             

 

Rapporteur għal opinjoni:

Ignazio Corrao (EFDD)

PA – PE585.778v01-00

Responsabbli:

ENVI  –

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

 

 

·           Skambju ta' fehmiet

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-8 ta' Settembru 2016, 12.00

14.              Preżentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Qafas ta' Sendai għat-Tnaqqis tar-Riskji ta' Diżastri 2015-2030

DEVE/8/07575

·           Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni Ewropea u l-VOICE Network

* * *

L-1 ta' Settembru 2016, 9.00 – 10.00

15.              Kontroll Baġitarju tal-finanzjament ta' NGOs mill-Baġit tal-UE

DEVE/8/05371

              2015/2345(INI)             

 

Rapporteur għal opinjoni:

Elly Schlein (S&D)

PA – PE576.991v01-00

Responsabbli:

CONT*  –

Markus Pieper (PPE)

 

 

·           Skambju ta' fehmiet

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-8 ta' Settembru 2016, 12.00

16.              Rapport Annwali dwar l-Attivitajiet Finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment

DEVE/8/06698

              2016/2099(INI)             

 

Rapporteur għal opinjoni:

Bernd Lucke (ECR)

PA – PE587.476v01-00

Responsabbli:

ECON*  –

Georgios Kyrtsos (PPE)

 

 

·           Skambju ta' fehmiet

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: il-11 ta' Ottubru 2016, 12.00

L-1 ta' Settembru 2016, 10.00 – 12.30

B'mod konġunt mal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (AFET)

17.              Id-dimensjoni globali tal-indirizzar ta' movimenti kbar ħafna ta' rifuġjati u migranti

DEVE/8/07576

·           Skambju ta' fehmiet ma' Karen AbuZayd, Konsulent Speċjali dwar is-Summit tan-NU dwar l-Indirizzar ta' Movimenti kbar ta' Rifuġjati u Migranti

18.              Djalogu u kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fil-kuntest tal-movimenti tar-rifuġjati u l-migranti

DEVE/8/07577

·           Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni u mas-SEAE

* * *

19.              Ħin għall-mistoqsijiet

20.              Kwistjonijiet varji

21.              Laqgħat li jmiss

·           l-10 ta' Ottubru 2016, 15.00 – 18.30  (Brussell)

·           il-11 ta' Ottubru 2016, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30  (Brussell)

Avviż legali - Politika tal-privatezza