PDF 239kWORD 327k

 

Commissie ontwikkelingssamenwerking

 

DEVE(2016)0831_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 31 augustus 2016, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Donderdag 1 september 2016, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)

31 augustus 2016, 9.00 - 12.30 uur

1.              Aanneming van de agenda

2.              Mededelingen van de voorzitter

3.              Aankondigingen van de Commissie

DEVE/8/01664

·           Verklaring van de Commissie (onder voorbehoud)

4.              Evaluatie van de Partnerschapsovereenkomst van Cotonou

DEVE/8/07574

·           Gedachtewisseling met Koen Doens, directeur, DG DEVCO, Europese Commissie

5.              De doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking vergroten

DEVE/8/07090

              2016/2139(INI)             

 

Rapporteur:

Cristian Dan Preda (PPE)

 

Ten principale:

DEVE

 

 

Adviezen:

CONT

 

 

 

·           Gedachtewisseling zonder tekst

6.              Bevordering van gendergelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg en het klinische onderzoek

DEVE/8/06685

              2016/2096(INI)             

 

Rapporteur voor advies:

Jordi Sebastià (Verts/ALE)

PA – PE584.186v01-00

Ten principale:

FEMM  –

Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

DT – PE585.797v01-00

 

·           Gedachtewisseling

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 8 september 2016, 12.00 uur

* * *

31 augustus 2016, 15.00 - 16.00 uur

*** Elektronische stemming ***

7.              Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de regering van de Cookeilanden

DEVE/8/06082

***              2016/0077(NLE)              COM(2016)0146

 

Rapporteur voor advies:

Maurice Ponga (PPE)

PA – PE582.414v01-00

Ten principale:

PECH  –

João Ferreira (GUE/NGL)

 

 

·           Goedkeuring ontwerpadvies

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 14 juli 2016, 12.00 uur

8.              Duurzaam beheer van externe vissersvloten

DEVE/8/05307

***I              2015/0289(COD)              COM(2015)0636 – C8-0393/2015

 

Rapporteur voor advies:

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE584.189v01-00
AM – PE585.604v01-00

Ten principale:

PECH  –

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE583.934v02-00

 

·           Goedkeuring ontwerpadvies

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 13 juli 2016, 12.00 uur

9.              Actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten

DEVE/8/06479

              2016/2076(INI)              COM(2016)0087

 

Rapporteur voor advies:

Brian Hayes (PPE)

PA – PE584.184v01-00
AM – PE585.605v01-00

Ten principale:

ENVI  –

Catherine Bearder (ALDE)

PR – PE582.074v01-00

 

·           Goedkeuring ontwerpadvies

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 14 juli 2016, 12.00 uur

10.              De toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020

DEVE/8/06161

              2016/2053(INI)             

 

Rapporteur:

Norbert Neuser (S&D)

PR – PE582.322v01-00
AM – PE585.511v01-00

Ten principale:

DEVE

 

 

Adviezen:

AFET  –

Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

AD – PE582.441v02-00
AM – PE584.245v01-00

 

INTA  –

Pedro Silva Pereira (S&D)

AD – PE583.902v02-00
AM – PE585.427v01-00

 

BUDG  –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE584.018v02-00
AM – PE585.483v01-00

 

·           Goedkeuring ontwerpverslag

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 23 juni 2016, 18.00 uur

11.              Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 - alle afdelingen

DEVE/8/06197

              2016/2047(BUD)             

 

Rapporteur voor advies:

Nirj Deva (ECR)

PA – PE585.713v01-00
AM – PE587.625v01-00

Ten principale:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

 

·           Goedkeuring ontwerpadvies en aanneming begrotingsamendementen

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 9 augustus 2016, 12.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

31 augustus 2016, 16.00 - 18.30 uur

12.              ICT in ontwikkelingslanden

DEVE/8/07584

·           Presentatie van een STOA studie

13.              EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen

DEVE/8/06290

              2016/2057(INI)             

 

Rapporteur voor advies:

Ignazio Corrao (EFDD)

PA – PE585.778v01-00

Ten principale:

ENVI  –

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

 

 

·           Gedachtewisseling

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 8 september 2016, 12.00 uur

14.              Presentatie van het actieplan inzake het Sendai-kader voor rampenrisicovermindering 2015-2030

DEVE/8/07575

·           Gedachtewisseling met de Europese Commissie en VOICE Network

* * *

1 september 2016, 9.00 - 10.00 uur

15.              Begrotingscontrole van uit de EU-begroting gefinancierde ngo's

DEVE/8/05371

              2015/2345(INI)             

 

Rapporteur voor advies:

Elly Schlein (S&D)

PA – PE576.991v01-00

Ten principale:

CONT*  –

Markus Pieper (PPE)

 

 

·           Gedachtewisseling

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 8 september 2016, 12.00 uur

16.              Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

DEVE/8/06698

              2016/2099(INI)             

 

Rapporteur voor advies:

Bernd Lucke (ECR)

PA – PE587.476v01-00

Ten principale:

ECON*  –

Georgios Kyrtsos (PPE)

 

 

·           Gedachtewisseling

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 11 oktober 2016, 12.00 uur

1 september 2016, 10.00 - 12.30 uur

Gezamenlijk met de Commissie buitenlandse zaken (AFET)

17.              De mondiale dimensie van de aanpak van grote stromen vluchtelingen en migranten

DEVE/8/07576

·           Gedachtewisseling met Karen AbuZayd, speciaal adviseur over de VN-Top over de aanpak van grootschalige bewegingen van vluchtelingen en migranten

18.              Dialoog en samenwerking met derde landen in het kader van de vluchtelingen- en migrantenstromen

DEVE/8/07577

·           Gedachtewisseling met de Commissie en de EDEO

* * *

19.              Vragenuur

20.              Rondvraag

21.              Volgende vergaderingen

·           10 oktober 2016, 15.00 - 18.30 uur  (Brussel)

·           11 oktober 2016, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur  (Brussel)

Juridische mededeling - Privacybeleid