PDF 199kWORD 335k

 

Komisja Rozwoju

 

DEVE(2019)1106_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 6 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 13.00 i 14.30 – 17.00 i 17.00 – 18.30  (posiedzenie koordynatorów)

Czwartek 7 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

6 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00

*** W sali posiedzeń PHS 3C50 ***
Wspólnie z Komisją Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisją Spraw Zagranicznych

1. Umowa UE-Turcja i sytuacja uchodźców syryjskich w Turcji

DEVE/9/01700

         Wymiana poglądów z Komisją Europejską, Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ) i Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) (do potwierdzenia)

6 listopada 2019 r., w godz. 10.00 – 12.00

*** W sali posiedzeń PHS 4B001 ***

2. Przyjęcie porządku dziennego

3. Komunikaty przewodniczącego

4. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         30 września 2019 r. PV – PE642.867v02-00

         8 października 2019 r. PV – PE642.871v01-00

5. Komunikaty Komisji

DEVE/9/00619

         Oświadczenie Komisji (ewentualnie)

6. Decyzja Rady zmieniająca decyzję Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”)

DEVE/9/01109

* 2019/0162(CNS) COM(2019)0359 – C9-0118/2019

 

Sprawozdawca:

 

Tomas Tobé (PPE)

PR – PE642.951v01-00

Przedm. właśc.:

 

DEVE

 

 

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Zgoda na zastosowanie procedury uproszczonej bez poprawek (art. 52 ust. 1 Regulaminu)

7. Przystąpienie Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

8. Drugi unijny plan działania w sprawie równości płci

DEVE/9/01709

         Wymiana poglądów z Komisją Europejską na temat rocznego sprawozdania z wdrażania za 2018 r.

6 listopada 2019 r., w godz. 12.00 – 13.00

*** W sali posiedzeń ASP 3G3 ***
Wspólnie z Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia

9. 25. rocznica zwołania Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju (szczyt z Nairobi)

DEVE/9/01561

 2019/2850(RSP) 

 

Przedm. właśc.:

 

FEMM

 

RE – PE642.964v01-00

 

         Rozpatrzenie wstępnego wspólnego projektu rezolucji

         Wymiana poglądów na temat delegacji komisji DEVE/FEMM na szczyt ONZ w sprawie ICPD25 w Nairobi (Kenia)

6 listopada 2019 r., w godz. 14.30 – 15.30

*** W sali posiedzeń PHS 4B001 ***

*** Głosowanie elektroniczne ***

10. Trwające negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie między Unią Europejską a członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku

DEVE/9/01339

 2019/2832(RSP) 

 

Sprawozdawca:

 

Tomas Tobé (PPE)

RE – PE641.214v01-00
QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00
AM – PE641.421v01-00
AM – PE641.398v01-00
AM – PE641.422v01-00

Przedm. właśc.:

 

DEVE

 

 

 

         Przyjęcie pytań wymagających odpowiedzi ustnej przez Komisję i Radę oraz wstępnego projektu rezolucji

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

11. Delegacja ad hoc na szczyty ONZ na rzecz Działań Klimatycznych i celów zrównoważonego rozwoju oraz dialog na wysokim szczeblu na temat finansowania rozwoju, Nowy Jork, 23-26 września 2019 r.

DEVE/9/01708

         Sprawozdanie przewodniczącego dla komisji

6 listopada 2019 r., w godz. 15.30 – 17.00

*** W sali posiedzeń JAN 2Q2 ***
Wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych

12. Rozwój sytuacji w Afganistanie

DEVE/9/01704

         Wymiana poglądów z Gunnarem Wiegandem (dyrektorem zarządzającym ds. Azji i Pacyfiku w ESDZ) i Pierre’em Amilhatem (dyrektorem ds. Azji i Bliskiego Wschodu, DG DEVCO, Komisja Europejska)

13. Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Sprawozdawcy:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

AFET, DEVE

 

 

 

• Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3) (zob. odrębny porządek dzienny)

6 listopada 2019 r., w godz. 17.00 – 18.30  (przy drzwiach zamkniętych)

*** W sali posiedzeń PHS 4B001 ***

14. Posiedzenie koordynatorów

7 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

*** W sali posiedzeń PHS 4B001 ***

15. Unijne wsparcie dla dzieci w krajach rozwijających się: przyszłe wyzwania

DEVE/9/01710

         Wymiana poglądów z Komisją Europejską i UNICEF-em

Połączone punkty 16-17

16. Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau (lata 2019–2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Przedm. właśc.:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

17. Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau (lata 2019–2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

 

Przedm. właśc.:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

Punkty wspólne 18-19

18. Zawarcie protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Przedm. właśc.:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

19. Zawarcie protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00

Przedm. właśc.:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

20. Zintensyfikowanie działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów

DEVE/9/01707

         Wystąpienie Komisji

21. Misja obserwacji wyborów powszechnych w Mozambiku w dniu 15 października 2019 r.

DEVE/9/01733

         Wymiana poglądów z Nacho Sánchezem Amorem, głównym obserwatorem z ramienia UE, oraz José Manuelem Garcíą Margallo y Marfilem, przewodniczącym delegacji obserwatorów wyborów z ramienia Parlamentu Europejskiego

22. Tura pytań

23. Sprawy różne

24. Następne posiedzenia

         2 grudnia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         3 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności