PDF 198kWORD 1275k

 

Комисия по развитие

 

DEVE(2019)1202_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 2 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 3 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (4B001)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         4-5 септември 2019 г. PV – PE641.144v01-00

4. Съобщения на Комисията

DEVE/9/00619

         Изявление на Комисията (евентуално)

5. Световен ден за борба със СПИН

DEVE/9/01894

         Размяна на мнения с Гунила Карлсън, заместник изпълнителен директор на Общата програма на ООН срещу ХИВ/СПИН (ЮНЕЙДС), Силвиа Мбатуру, CIVICUS, Марийке Уийнрокс, Глобалeн фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, и Бейби Ривона, Indonesian Positive Women Network (Индонезийска мрежа на ХИВ позитивните жени) 

2 декември 2019 г., 16.30 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

6. Присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Докладчик по становище:

 

Мишел Ривази (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00

Водеща:

 

INTA –

Андре Руже (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

*** Край на електронното гласуване ***

7. Сключване от името на Европейския съюз на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Докладчик по становище:

 

Бернхарт Цимниок (ID)

PA – PE644.723v01-00

Водеща:

 

PECH –

Нуну Мелу (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Разглеждане на проекта на становище

2 декември 2019 г., 17.00–18.30 ч.

8. Настоящи и бъдещи предизвикателства в областта на хуманитарната помощ от ЕС

DEVE/9/01895

         Размяна на мнения с Янез Ленарчич, кандидат за член на Комисията, отговарящ за управлението при кризи

* * *

3 декември 2019 г., 9.00–10.00 ч. (при закрити врати)

9. Заседание на координаторите

* * *

3 декември 2019 г., 10.00–11.30 ч.

10. Предизвикателства във връзка с ограниченията за хуманитарни действия: положението в Североизточна Нигерия

DEVE/9/01918

         Размяна на мнения с Médecins Sans Frontières (Лекари без граници) и организацията „Действие срещу глада“

11. Специална делегация на комисията по развитие в Етиопия, 29-31 октомври 2019 г.

DEVE/9/01897

         Представяне на доклада за командировката от Томас Тобé, председател на делегацията

3 декември 2019 г., 11.30–12.30 ч.

Съвместно с подкомисията по правата на човека

12. Постигане на напредък в областта на превенцията, защитата и намирането на решения за вътрешно разселените лица

DEVE/9/01919

         Размяна на мнения със Сесилия Хименез-Дамари, специален докладчик на ООН за правата на вътрешно разселените лица

3 декември 2019 г., 14.30–15.00 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

13. Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Докладчик по становище:

 

Каролин Роз (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Водеща:

 

PECH –

Жуан Ферейра (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

14. Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Докладчик по становище:

 

Каролин Роз (Verts/ALE)

PA – PE642.937v03-00
AM – PE643.222v01-00

Водеща:

 

PECH –

Жуан Ферейра (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

15. Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Докладчик по становище:

 

Катрин Шабо (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Водеща:

 

PECH –

Клаудия Монтейру де Агиар (PPE)

PR – PE641.408v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

16. Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Докладчик по становище:

 

Катрин Шабо (Renew)

PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

Водеща:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

17. Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

DEVE/9/00394

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Докладчик по становище:

 

Томас Тобé (PPE)

PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

Водеща:

 

INTA –

Ян Захрадил (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

18. Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

DEVE/9/01328

 2018/0356M(NLE) 

 

Докладчик по становище:

 

Томас Тобé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

Водеща:

 

INTA –

Ян Захрадил (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

 

         Приемане на проекта на становище

19. Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

DEVE/9/00392

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Докладчик по становище:

 

Томас Тобé (PPE)

PA – PE641.171v01-00
AM – PE641.397v01-00

Водеща:

 

INTA –

Ян Захрадил (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

20. Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

DEVE/9/01329

 2018/0358M(NLE) 

 

Докладчик по становище:

 

Томас Тобé (PPE)

PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00

Водеща:

 

INTA –

Ян Захрадил (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

 

         Приемане на проекта на становище

21. Сключване от името на Европейския съюз на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Докладчик по становище:

 

Бернхарт Цимниок (ID)

PA – PE644.723v01-00

Водеща:

 

PECH –

Нуну Мелу (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

*** Край на електронното гласуване ***

3 декември 2019 г., 15.00–17.30 ч.

22. Бюджетна подкрепа – резултати и перспективи

DEVE/9/01896

         Размяна на мнения с Комисията

Общо разискване по точки 23 – 24

23. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

DEVE/9/01025

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Докладчик по становище:

 

Шарл Гьоренс (Renew)

PA – PE643.137v01-00

Водеща:

 

CONT –

Моника Холмайер (PPE)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 4 декември 2019 г., 16.00 ч.

24. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Осми, девети, десети и единадесети ЕФР

DEVE/9/00873

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Докладчик по становище:

 

Шарл Гьоренс (Renew)

PA – PE643.144v01-00

Водеща:

 

CONT –

Мишел Ривази (Verts/ALE)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 4 декември 2019 г., 16.00 ч.

25. Настоящи предизвикателства в областта на сътрудничеството за развитие

DEVE/9/01920

         Размяна на мнения с КОНКОРД

3 декември 2019 г., 17.30–18.30 ч. (при закрити врати)

26. Съвет по външни работи/развитие, 25 ноември 2019 г.

DEVE/9/01921

         Размяна на мения с Кристиан Лефлер, заместник генерален секретар на ЕСВД

27. Време за въпроси

28. Разни въпроси

29. Следващи заседания

         22 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

         23 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност