PDF 191kWORD 364k

 

Udviklingsudvalget

 

DEVE(2019)1202_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 2. december 2019 kl. 15.00-18.30

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (4B001)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         4.-5. september 2019 PV – PE641.144v01-00

4. Meddelelser fra Kommissionen

DEVE/9/00619

         Erklæring fra Kommissionen (eventuelt)

5. Verdens aidsdag

DEVE/9/01894

         Drøftelse med Gunilla Carlsson, viceadministrerende direktør for UNAIDS, Sylvia Mbaturu, CIVICUS, Marijke Wijnroks, Global Fund og Baby Rizona, Indonesian Positive Women Network

Den 2. december 2019 kl. 16.30

*** Elektronisk afstemning ***

6. Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00

Kor.udv.:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

7. Indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Kor.udv.:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Behandling af udkast til udtalelse

Den 2. december 2019 kl. 17.00-18.30

8. Aktuelle og kommende udfordringer i forbindelse med EU's humanitære bistand

DEVE/9/01895

         Drøftelse med Janez Lenarčič, indstillet kommissær for krisestyring

* * *

Den 3. december 2019 kl. 9.00-10.00  (for lukkede døre)

9. Koordinatormøde

* * *

Den 3. december 2019 kl. 10.00-11.30

10. Udfordringer i forbindelse med begrænsningerne på den humanitære indsats: situationen i det nordøstlige Nigeria

DEVE/9/01918

         Drøftelse med Læger Uden Grænser og Action Against Hunger

11. Udviklingsudvalgets ad hoc-delegationsrejse til Etiopien, 29.-31. oktober 2019

DEVE/9/01897

         Fremlæggelse af rapporten fra delegationsrejsen ved Tomas Tobé, formand for delegationen

Den 3. december 2019 kl. 11.30-12.30

Sammen med Underudvalget om Menneskerettigheder

12. Fremme af forebyggelse, beskyttelse og løsninger for internt fordrevne

DEVE/9/01919

         Drøftelse med Cecilia Jiménez-Damary, FN's særlige rapportør om internt fordrevnes rettigheder

Den 3. december 2019 kl. 14.30-15.00

*** Elektronisk afstemning ***

13. Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Kor.udv.:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

14. Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.937v03-00
AM – PE643.222v01-00

Kor.udv.:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

15. Indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Kor.udv.:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

16. Indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

Kor.udv.:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

17. Indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

DEVE/9/00394

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

Kor.udv.:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

18. Indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

DEVE/9/01328

 2018/0356M(NLE) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

Kor.udv.:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

19. Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side

DEVE/9/00392

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.171v01-00
AM – PE641.397v01-00

Kor.udv.:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

20. Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side

DEVE/9/01329

 2018/0358M(NLE) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00

Kor.udv.:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

21. Indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Kor.udv.:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

Den 3. december 2019 kl. 15.00-17.30

22. Budgetstøtte - resultater og vejen frem

DEVE/9/01896

         Drøftelse med Kommissionen

Forhandling under ét - punkt 23 og 24

23. Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

DEVE/9/01025

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.137v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

         Frist for ændringsforslag: den 4. december 2019 kl. 16.00

24. Decharge 2018: Unionens almindelige budget – 8., 9.,10. og 11. EUF

DEVE/9/00873

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.144v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

         Frist for ændringsforslag: den 4. december 2019 kl. 16.00

25. Aktuelle udfordringer i forbindelse med udviklingssamarbejde

DEVE/9/01920

         Drøftelse med CONCORD

Den 3. december 2019 kl. 17.30-18.30  (for lukkede døre)

26. Udenrigsrådet/Udvikling, 25. november 2019

DEVE/9/01921

         Drøftelse med Christian Leffler, vicegeneralsekretær i EU-Udenrigstjenesten

27. Spørgetid

28. Diverse sager

29. Næste møder

         den 22. januar 2020 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

         den 23. januar 2020 kl. 9.00-12.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 26. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik