PDF 185kWORD 364k

 

Arengukomisjon

 

DEVE(2019)1202_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 2. detsember 2019 kell 15.00–18.30

Teisipäev, 3. detsember 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (4B001)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         4.–5. september 2019 PV – PE641.144v01-00

4. Komisjoni avaldused

DEVE/9/00619

         Komisjoni avaldus (võimaluse korral)

5. Ülemaailmne aidsipäev

DEVE/9/01894

         Arvamuste vahetus Gunilla Carlssoni (UNAIDSi tegevdirektori asetäitja), Sylvia Mbaturu (CIVICUS), Marijke Wijnroksi (Global Fund) ja Baby Rivonaga (Indonesian Positive Women Network)

2. detsember 2019 kell 16.30

*** Elektrooniline hääletus ***

6. Saalomoni saarte ühinemine ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00

Vastutav:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

7. São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel sõlmimine

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Vastutav:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

2. detsember 2019 kell 17.00–18.30

8. ELi humanitaarabi praegused ja tulevased probleemid

DEVE/9/01895

         Arvamuste vahetus kriisiohjevoliniku kandidaadi Janez Lenarčičiga

* * *

3. detsember 2019 kell 9.00–10.00  (kinnine koosolek)

9. Koordinaatorite koosolek

* * *

3. detsember 2019 kell 10.00–11.30

10. Raskused seoses humanitaarabi piirangutega: olukord Kirde-Nigeerias

DEVE/9/01918

         Arvamuste vahetus organisatsioonidega Médecins Sans Frontières ja Action Against Hunger

11. Arengukomisjoni ajutise delegatsiooni visiit Etioopiasse 29.–31. oktoobril 2019

DEVE/9/01897

         Delegatsiooni juht Tomas Tobé tutvustab lähetuse aruannet

3. detsember 2019 kell 11.30–12.30

Koos inimõiguste allkomisjoniga

12. Riigisiseste põgenike jaoks ennetuse, kaitse ja lahenduste väljatöötamine

DEVE/9/01919

         Arvamuste vahetus riigisiseste põgenike õigustega tegeleva ÜRO eriraportööri Cecilia Jiménez-Damaryga

3. detsember 2019 kell 14.30–15.00

*** Elektrooniline hääletus ***

13. Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimine

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Vastutav:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

14. Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimine

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.937v03-00
AM – PE643.222v01-00

Vastutav:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

15. Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimine

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Vastutav:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

16. Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimine

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

Vastutav:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

17. Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine

DEVE/9/00394

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

Vastutav:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

18. Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine

DEVE/9/01328

 2018/0356M(NLE) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

Vastutav:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

19. Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vaheline investeeringute kaitse leping

DEVE/9/00392

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.171v01-00
AM – PE641.397v01-00

Vastutav:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

20. Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vaheline investeeringute kaitse leping

DEVE/9/01329

 2018/0358M(NLE) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00

Vastutav:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

21. São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel sõlmimine

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Vastutav:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

3. detsember 2019 kell 15.00–17.30

22. Eelarvetoetuse tulemused ja tulevik

DEVE/9/01896

         Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoniga

Ühine arutelu päevakorrapunktide 23 ja 24 üle

23. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Komisjon

DEVE/9/01025

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.137v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 4. detsember 2019 kell 16.00

24. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — 8., 9., 10. ja 11. EAF

DEVE/9/00873

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.144v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 4. detsember 2019 kell 16.00

25. Arengukoostöö praegused probleemid

DEVE/9/01920

         Arvamuste vahetus CONCORDiga

3. detsember 2019 kell 17.30–18.30  (kinnine koosolek)

26. Nõukogu (välisasjad/areng), 25. november 2019

DEVE/9/01921

         Arvamuste vahetus Euroopa välisteenistuse asepeasekretäri Christian Leffleriga

27. Infotund

28. Muud küsimused

29. Järgmised koosolekud

         22. jaanuar 2020 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

         23. jaanuar 2020 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 28. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika