PDF 188kWORD 1196k

 

Vystymosi komitetas

 

DEVE(2019)1202_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. gruodžio 2 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

2019 m. gruodžio 3 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (4B001)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. rugsėjo 4–5 d. PV – PE641.144v01-00

4. Europos Komisijos pareiškimai

DEVE/9/00619

         Komisijos pareiškimas (galbūt)

5. Pasaulinė AIDS diena

DEVE/9/01894

         Keitimasis nuomonėmis su Jungtinių Tautų bendros kovos su ŽIV/AIDS programos (UNAIDS) vykdomosios direktorės pavaduotoja Gunilla Carlsson, organizacijos CIVICUS atstove Sylvia Mbaturu, Pasaulinio kovos su AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondo atstove Marijke Wijnroks ir Indonezijos „Positive Women Network“ atstove Baby Rivona

2019 m. gruodžio 2 d. 16.30 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

6. Saliamono Salų prisijungimas prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

7. San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymas Europos Sąjungos vardu

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Nuomonės referentas:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Nuomonės projekto svarstymas

2019 m. gruodžio 2 d. 17.00–18.30 val.

8. Dabartiniai ir būsimi iššūkiai ES humanitarinei pagalbai

DEVE/9/01895

         Keitimasis nuomonėmis su paskirtuoju Komisijos nariu, atsakingu už krizių valdymą, Janezu Lenarčiču

* * *

2019 m. gruodžio 3 d. 9.00–10.00 val. (uždaras)

9. Koordinatorių posėdis

* * *

2019 m. gruodžio 3 d. 10.00–11.30 val.

10. Sunkumai, susiję su humanitarinės veiklos apribojimais: padėtis Nigerijos šiaurės rytuose

DEVE/9/01918

         Keitimasis nuomonėmis su organizacijos „Gydytojai be sienų“ ir organizacijos „Akcija prieš badą“ (angl. „Action Against Hunger“) atstovais

11. Vystymosi komiteto ad hoc delegacija į Etiopiją 2019 m. spalio 29–31 d.

DEVE/9/01897

         Delegacijos pirmininkas Tomas Tobé pristato komandiruotės ataskaitą

2019 m. gruodžio 3 d. 11.30–12.30 val.

Kartu su Žmogaus teisių pakomitečiu

12. Šalies viduje perkeltų asmenų prevencijos, apsaugos ir sprendimų skatinimas

DEVE/9/01919

         Keitimasis nuomonėmis su Jungtinių Tautų specialiąja pranešėja šalies viduje perkeltų asmenų teisių klausimais Cecilia Jiménez-Damary

2019 m. gruodžio 3 d. 14.30–15.00 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

13. Protokolas, kuriuo įgyvendinamas Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

14. Protokolas, kuriuo įgyvendinamas Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Nuomonės referentė:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.937v03-00
AM – PE643.222v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

15. Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymas

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Catherine Chabaud (RENEW)

PA – PE641.364v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

16. Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymas

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Nuomonės referentė:

 

Catherine Chabaud (RENEW)

PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

17. Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

DEVE/9/00394

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

18. Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

DEVE/9/01328

 2018/0356M(NLE) 

 

Nuomonės referentas:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

19. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas

DEVE/9/00392

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.171v01-00
AM – PE641.397v01-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

20. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas

DEVE/9/01329

 2018/0358M(NLE) 

 

Nuomonės referentas:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

21. San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymas Europos Sąjungos vardu

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Nuomonės referentas:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

2019 m. gruodžio 3 d. 15.00–17.30 val.

22. Parama biudžetui. Rezultatai ir tolesni veiksmai

DEVE/9/01896

         Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovu

Bendros diskusijos dėl 23 ir 24 punktų

23. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

DEVE/9/01025

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Charles Goerens (RENEW)

PA – PE643.137v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 4 d. 16.00 val.

24. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai

DEVE/9/00873

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Charles Goerens (RENEW)

PA – PE643.144v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 4 d. 16.00 val.

25. Dabartiniai vystomojo bendradarbiavimo iššūkiai

DEVE/9/01920

         Keitimasis nuomonėmis su organizacijos CONCORD atstovais

2019 m. gruodžio 3 d. 17.30–18.30 val. (uždaras)

26. Užsienio reikalų taryba (vystymasis), 2019 m. lapkričio 25 d.

DEVE/9/01921

         Keitimasis nuomonėmis su EIVT generalinio sekretoriaus pavaduotoju Christianu Leffleru

27. Klausimų valanda

28. Kiti klausimai

29. Kiti posėdžiai

         2020 m. sausio 22 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

         2020 m. sausio 23 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 26 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika