PDF 192kWORD 366k

 

Attīstības komiteja

 

DEVE(2019)1202_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 2. decembrī, plkst. 15.00–18.30

Otrdien, 2019. gada 3. decembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (4B001)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 4.–5. septembrī PV – PE641.144v01-00

4. Komisijas paziņojumi

DEVE/9/00619

         Komisijas paziņojums (iespējams)

5. Pasaules AIDS diena

DEVE/9/01894

         Viedokļu apmaiņa ar UNAIDS izpilddirektora vietnieci Gunilla Carlsson, Sylvia Mbaturu (CIVICUS), Marijke Wijnroks (Pasaules fonds) un Baby Rivona (Indonēzijas Pozitīvais sieviešu tīkls)

2019. gada 2. decembrī plkst. 16.30

*** Elektroniskā balsošana ***

6. Zālamana Salu pievienošanās Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

7. Tā protokola noslēgšana Eiropas Savienības vārdā, ar kuru īsteno Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku un Eiropas Kopienu

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

2019. gada 2. decembrī plkst. 17.00–18.30

8. Pašreizējās un gaidāmās sarežģītās problēmas ES humānās palīdzības jomā

DEVE/9/01895

         Viedokļu apmaiņa ar krīžu pārvaldības komisāra amata kandidātu Janez Lenarčič

* * *

2019. gada 3. decembrī plkst. 9.00–10.00  (aiz slēgtām durvīm)

9. Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 3. decembrī plkst. 10.00–11.30

10. Problēmas, kas risināmas saistībā ar humanitārās rīcības ierobežojumiem: stāvoklis Nigērijas ziemeļaustrumos

DEVE/9/01918

         Viedokļu apmaiņa ar organizācijām "Médecins Sans Frontières" ("Ārsti bez robežām") un "Action Against Hunger" ("Rīcība cīņai pret badu")

11. Attīstības komitejas ad hoc delegācijas vizīte Etiopijā no 2019. gada 29. līdz 31. oktobrim

DEVE/9/01897

         Delegācijas vadītāja Tomas Tobé izklāsts par darba brauciena ziņojumu

2019. gada 3. decembrī plkst. 11.30–12.30

Kopīgi ar Cilvēktiesību apakškomiteju

12. Iekšzemē pārvietotām personām paredzētu novēršanas, aizsardzības un problēmu risināšanas pasākumu sekmēšana

DEVE/9/01919

         Viedokļu apmaiņa ar ANO īpašo referenti jautājumos par iekšzemē pārvietoto personu tiesībām Cecilia Jiménez-Damary

2019. gada 3. decembrī plkst. 14.30–15.00

*** Elektroniskā balsošana ***

13. Protokols, ar ko īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

14. Protokols, ar ko īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.937v03-00
AM – PE643.222v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

15. Tā protokola noslēgšana, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2019–2024)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

16. Tā protokola noslēgšana, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2019–2024)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

17. Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

DEVE/9/00394

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

18. Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

DEVE/9/01328

 2018/0356M(NLE) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

19. Ieguldījumu aizsardzības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

DEVE/9/00392

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.171v01-00
AM – PE641.397v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

20. Ieguldījumu aizsardzības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

DEVE/9/01329

 2018/0358M(NLE) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

21. Tā protokola noslēgšana Eiropas Savienības vārdā, ar kuru īsteno Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku un Eiropas Kopienu

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

2019. gada 3. decembrī plkst. 15.00–17.30

22. Budžeta atbalsts: rezultāti un turpmākā rīcība

DEVE/9/01896

         Viedokļu apmaiņa ar Komisiju

Kopīgas debates par 23. un 24. punktu

23. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

DEVE/9/01025

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.137v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 4. decembrī plkst. 16.00

24. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF

DEVE/9/00873

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.144v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 4. decembrī plkst. 16.00

25. Pašreizējās problēmas attīstības sadarbības jomā

DEVE/9/01920

         Viedokļu apmaiņa ar CONCORD

2019. gada 3. decembrī plkst. 17.30–18.30  (aiz slēgtām durvīm)

26. Ārlietu padome/ attīstība 2019. gada 25. novembrī

DEVE/9/01921

         Viedokļu apmaiņa ar EĀDD ģenerālsekretāra vietnieku Christian Leffler

27. Jautājumu laiks

28. Dažādi jautājumi

29. Nākamās sanāksmes

         2020. gada 22. janvārī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

         2020. gada 23. janvārī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika