PDF 197kWORD 365k

 

Kumitat għall-Iżvilupp

 

DEVE(2019)1202_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 2 ta' Diċembru 2019, 15.00 – 18.30

It-Tlieta 3 ta' Diċembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Brussell

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         l-4 u l-5 ta' Settembru 2019 PV – PE641.144v01-00

4. Avviżi tal-Kummissjoni

DEVE/9/00619

         Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni (possibbilment)

5. Jum Dinji tal-AIDS

DEVE/9/01894

         Skambju ta' fehmiet ma' Gunilla Carlsson, Viċi Direttur Eżekuttiv ta' UNAIDS, Sylvia Mbaturu, CIVICUS, Marijke Wijnroks, Global Fund, u Baby Rivona, Indonesian Positive Women Network

It-2 ta' Diċembru 2019, 16.30

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

6. L-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00

Responsabbli:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

7. Konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe u l-Komunità Ewropea

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Responsabbli:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

It-2 ta' Diċembru 2019, 17.00 – 18.30

8. Sfidi kurrenti u futuri fil-qasam tal-għajnuna umanitarja tal-UE

DEVE/9/01895

         Skambju ta' fehmiet ma' Janez Lenarčič, il-Kummissarju nnominat għall-Ġestjoni ta' Kriżijiet

* * *

It-3 ta' Diċembru 2019, 9.00 – 10.00  (bil-magħluq)

9. Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

It-3 ta' Diċembru 2019, 10.00 – 11.30

10. Sfidi rigward ir-restrizzjonijiet fuq l-azzjoni umanitarja: is-sitwazzjoni fil-Grigal tan-Niġerja

DEVE/9/01918

         Skambju ta' fehmiet ma' Médecins Sans Frontières u Action Against Hunger

11. Delegazzjoni ad hoc tal-Kumitat għall-Iżvilupp fl-Etjopja, 29-31 ta' Ottubru 2019

DEVE/9/01897

         Preżentazzjoni tar-rapport ta' missjoni minn Tomas Tobé, President tad-delegazzjoni

It-3 ta' Diċembru 2019, 11.30 – 12.30

Flimkien mas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem

12. Titjib tal-Prevenzjoni, tal-Protezzjoni u tas-Soluzzjonijiet għall-persuni spostati f'pajjiżhom (IDPs)

DEVE/9/01919

         Skambju ta' fehmiet ma' Cecilia Jiménez-Damary, Raporteur Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-persuni spostati internament

It-3 ta' Diċembru 2019, 14.30 – 15.00

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

13. Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (mill-2019 sal-2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Responsabbli:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

14. Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (mill-2019 sal-2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.937v03-00
AM – PE643.222v01-00

Responsabbli:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

15. Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cape Verde (mill-2019 sal-2024)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Responsabbli:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

16. Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cape Verde (mill-2019 sal-2024)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

Responsabbli:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

17. Konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

DEVE/9/00394

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

Responsabbli:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

18. Konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

DEVE/9/01328

 2018/0356M(NLE) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

Responsabbli:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

19. Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra

DEVE/9/00392

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.171v01-00
AM – PE641.397v01-00

Responsabbli:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

20. Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra

DEVE/9/01329

 2018/0358M(NLE) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00

Responsabbli:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

21. Konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe u l-Komunità Ewropea

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Responsabbli:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

It-3 ta' Diċembru 2019, 15.00 – 17.30

22. Appoġġ baġitarju - ir-riżultati u t-triq 'il quddiem

DEVE/9/01896

         Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni

Dibattitu konġunt – punti 23 u 24

23. Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

DEVE/9/01025

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.137v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-4 ta' Diċembru 2019, 16.00

24. Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ

DEVE/9/00873

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.144v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-4 ta' Diċembru 2019, 16.00

25. Żviluppi kurrenti fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp

DEVE/9/01920

         Skambju ta' fehmiet ma' CONCORD

It-3 ta' Diċembru 2019, 17.30 – 18.30  (bil-magħluq)

26. Kunsill Affarijiet Barranin/Żvilupp, 25 ta' Novembru 2019

DEVE/9/01921

         Skambju ta' fehmiet ma' Christian Leffler, Viċi Segretarju Ġenerali tas-SEAE

27. Ħin għall-mistoqsijiet

28. Kwistjonijiet varji

29. Laqgħat li jmiss

         it-22 ta' Jannar 2020, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30 (Brussell)

         it-23 ta' Jannar 2020, 9.00 – 12.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 26 ta' Novembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza