PDF 186kWORD 364k

 

Commissie ontwikkelingssamenwerking

 

DEVE(2019)1202_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 2 december 2019, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 3 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (4B001)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         4-5 september 2019 PV – PE641.144v01-00

4. Mededelingen van de Commissie

DEVE/9/00619

         Verklaring van de Commissie (onder voorbehoud)

5. Wereldaidsdag

DEVE/9/01894

         Gedachtewisseling met Gunilla Carlsson, plaatsvervangend uitvoerend directeur van UNAIDS, Sylvia Mbaturu, CIVICUS, Marijke Wijnroks, Global Fund, en Baby Rivona, Indonesian Positive Women Network

2 december 2019, 16.30 uur

*** Elektronische stemming ***

6. Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00

Bevoegd:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

7. Sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Bevoegd:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Behandeling ontwerpadvies

2 december 2019, 17.00 - 18.30 uur

8. Huidige en toekomstige uitdagingen inzake humanitaire hulp van de EU

DEVE/9/01895

         Gedachtewisseling met Janez Lenarčič, kandidaat-commissaris voor Crisisbeheersing

* * *

3 december 2019, 9.00 - 10.00 uur  (met gesloten deuren)

9. Coördinatorenvergadering

* * *

3 december 2019, 10.00 - 11.30 uur

10. Problemen met betrekking tot de beperkingen op humanitaire acties: de situatie in Noordoost-Nigeria

DEVE/9/01918

         Gedachtewisseling met Artsen zonder Grenzen en Action Against Hunger

11. Ad-hocdelegatie van de Commissie ontwikkelingssamenwerking naar Ethiopië, 29 t/m 31 oktober 2019

DEVE/9/01897

         Presentatie van het verslag van het werkbezoek door Tomas Tobé, voorzitter van de delegatie

3 december 2019, 11.30 - 12.30 uur

Samen met de Subcommissie mensenrechten

12. Verbetering van preventie, bescherming en oplossingen voor intern ontheemden

DEVE/9/01919

         Gedachtewisseling met Cecilia Jiménez-Damary, speciaal rapporteur van de Verenigde Naties over de rechten van intern ontheemden (IDPs)

3 december 2019, 14.30 - 15.00 uur

*** Elektronische stemming ***

13. Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Bevoegd:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

14. Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.937v03-00
AM – PE643.222v01-00

Bevoegd:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

15. Sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Bevoegd:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

16. Sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

Bevoegd:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

17. Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

DEVE/9/00394

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

Bevoegd:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

18. Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

DEVE/9/01328

 2018/0356M(NLE) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

Bevoegd:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

19. Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

DEVE/9/00392

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.171v01-00
AM – PE641.397v01-00

Bevoegd:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

20. Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

DEVE/9/01329

 2018/0358M(NLE) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00

Bevoegd:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

21. Sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Bevoegd:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

3 december 2019, 15.00 - 17.30 uur

22. Begrotingssteun - resultaten en te volgen koers

DEVE/9/01896

         Gedachtewisseling met de Commissie

Gezamenlijke behandeling – punten 23 en 24

23. Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

DEVE/9/01025

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.137v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 4 december 2019, 16.00 uur

24. Kwijting 2018: Algemene begroting EU - 8e, 9e, 10e en 11e EOF

DEVE/9/00873

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.144v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 4 december 2019, 16.00 uur

25. Huidige uitdagingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking

DEVE/9/01920

         Gedachtewisseling met CONCORD

3 december 2019, 17.30 - 18.30 uur  (met gesloten deuren)

26. Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkeling, 25 november 2019

DEVE/9/01921

         Gedachtewisseling met Christian Leffler, adjunct-secretaris-generaal EDEO

27. Vragenuur

28. Rondvraag

29. Volgende vergaderingen

         22 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

         23 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 28 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid