PDF 194kWORD 366k

 

Komisja Rozwoju

 

DEVE(2019)1202_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 2 grudnia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 3 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         4-5 września 2019 r. PV – PE641.144v01-00

4. Komunikaty Komisji

DEVE/9/00619

         Oświadczenie Komisji (ewentualnie)

5. Światowy Dzień Walki z AIDS

DEVE/9/01894

         Wymiana poglądów z zastępczynią dyrektora wykonawczego UNAIDS Gunillą Carlsson, Sylvią Mbaturu z CIVICUS, Marijke Wijnroks z Globalnego Funduszu oraz Baby Rivoną z indonezyjskiej sieci kobiet pozytywnych

2 grudnia 2019 r., w godz. 16.30

*** Głosowanie elektroniczne ***

6. Przystąpienie Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00

Przedm. właśc.:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

7. Zawarcie, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Przedm. właśc.:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

2 grudnia 2019 r., w godz. 17.00 – 18.30

8. Obecne i przyszłe wyzwania w zakresie unijnej pomocy humanitarnej

DEVE/9/01895

         Wymiana poglądów z kandydatem na komisarza ds. zarządzania kryzysowego Janezem Lenarčičem

* * *

3 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00  (przy drzwiach zamkniętych)

9. Posiedzenie koordynatorów

* * *

3 grudnia 2019 r., w godz. 10.00 – 11.30

10. Wyzwania dotyczące ograniczeń operacji humanitarnych: sytuacja w północno-wschodniej Nigerii

DEVE/9/01918

         Wymiana poglądów z przedstawicielami Lekarzy bez Granic i Akcji przeciwko Głodowi

11. Wyjazd delegacji ad-hoc Komisji Rozwoju do Etiopii w dniach 29-31 października 2019 r.

DEVE/9/01897

         Przedstawienie sprawozdania z delegacji przez przewodniczącego delegacji Tomasa Tobé

3 grudnia 2019 r., w godz. 11.30 – 12.30

Wspólnie z Podkomisją Praw Człowieka

12. Postępy w dziedzinie profilaktyki, ochrony i rozwiązań dla osób wewnętrznie przesiedlonych

DEVE/9/01919

         Wymiana poglądów ze specjalną sprawozdawczynią ONZ ds. praw osób wewnętrznie przesiedlonych Cecilią Jiménez-Damary

3 grudnia 2019 r., w godz. 14.30 – 15.00

*** Głosowanie elektroniczne ***

13. Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau (lata 2019–2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Przedm. właśc.:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

14. Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau (lata 2019–2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.937v03-00
AM – PE643.222v01-00

Przedm. właśc.:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

15. Zawarcie protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Przedm. właśc.:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

16. Zawarcie protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

Przedm. właśc.:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

17. Zwarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

DEVE/9/00394

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

18. Zwarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

DEVE/9/01328

 2018/0356M(NLE) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

19. Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

DEVE/9/00392

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.171v01-00
AM – PE641.397v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

20. Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

DEVE/9/01329

 2018/0358M(NLE) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

21. Zawarcie, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Przedm. właśc.:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

3 grudnia 2019 r., w godz. 15.00 – 17.30

22. Wsparcie budżetowe - wyniki i przyszłe działania

DEVE/9/01896

         Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

Wspólna debata na temat punktów 23 i 24

23. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

DEVE/9/01025

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.137v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 4 grudnia 2019 r., godz. 16.00

24. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR

DEVE/9/00873

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.144v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 4 grudnia 2019 r., godz. 16.00

25. Obecne wyzwania we współpracy na rzecz rozwoju

DEVE/9/01920

         Wymiana poglądów z przedstawicielami CONCORD

3 grudnia 2019 r., w godz. 17.30 – 18.30  (przy drzwiach zamkniętych)

26. Rada do Spraw Zagranicznych (Rozwój), 25 listopada 2019 r.

DEVE/9/01921

         Wymiana poglądów z zastępcą sekretarza generalnego ESDZ Christianem Lefflerem

27. Tura pytań

28. Sprawy różne

29. Następne posiedzenia

         22 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

         23 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności