PDF 187kWORD 1181k

 

Comisia pentru dezvoltare

 

DEVE(2019)1202_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 2 decembrie 2019, 15.00 - 18.30

Marți, 3 decembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         4-5 septembrie 2019 PV – PE641.144v01-00

4. Anunțuri ale Comisiei

DEVE/9/00619

         Declarație a Comisiei (eventual)

5. Ziua mondială de luptă împotriva SIDA

DEVE/9/01894

         Schimb de opinii cu Gunilla Carlsson, director executiv adjunct al UNAIDS, Sylvia Mbatburu, CIVICUS, Marijke Wijnroks, Fondul Global, și Baby Rivona, Indonesian Positive Women Network

2 decembrie 2019, 16.30

*** Votare electronică ***

6. Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Raportoare pentru aviz:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00

Comisie competentă:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

*** Sfârșitul votării electronice ***

7. Încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Republica Democratică São Tomé și Principe și Comunitatea Europeană

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Raportor pentru aviz:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Comisie competentă:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Examinarea proiectului de aviz

2 decembrie 2019, 17.00 - 18.30

8. Provocări actuale și viitoare pentru ajutorul umanitar al UE

DEVE/9/01895

         Schimb de opinii cu Janez Lenarčič, comisar desemnat pentru gestionarea crizelor

* * *

3 decembrie 2019, 9.00 - 10.00  (cu ușile închise)

9. Reuniune a coordonatorilor

* * *

3 decembrie 2019, 10.00 - 11.30

10. Provocări legate de restricțiile impuse acțiunilor umanitare: situația din nord-estul Nigeriei

DEVE/9/01918

         Schimb de opinii cu Médecins Sans Frontières și Action Against Hunger

11. Delegație ad hoc a Comisiei pentru dezvoltare in Etiopia, 29-31 octombrie 2019

DEVE/9/01897

         Prezentarea raportului misiunii, susținută de Tomas Tobé, președintele delegației

3 decembrie 2019, 11.30 - 12.30

Împreună cu Subcomisia pentru drepturile omului

12. Promovarea prevenirii, a protecției și a soluțiilor pentru persoanele strămutate în interiorul țării

DEVE/9/01919

         Schimb de opinii cu Cecilia Jiménez-Damary, raportoare specială a ONU privind drepturile PSI

3 decembrie 2019, 14.30 - 15.00

*** Votare electronică ***

13. Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Raportoare pentru aviz:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Comisie competentă:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

14. Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Raportoare pentru aviz:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.937v03-00
AM – PE643.222v01-00

Comisie competentă:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

15. Încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Raportoare pentru aviz:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Comisie competentă:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

16. Încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Raportoare pentru aviz:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

Comisie competentă:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

17. Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

DEVE/9/00394

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

Comisie competentă:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

18. Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

DEVE/9/01328

 2018/0356M(NLE) 

 

Raportor pentru aviz:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

Comisie competentă:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

19. Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

DEVE/9/00392

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.171v01-00
AM – PE641.397v01-00

Comisie competentă:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

20. Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

DEVE/9/01329

 2018/0358M(NLE) 

 

Raportor pentru aviz:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00

Comisie competentă:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

21. Încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Republica Democratică São Tomé și Principe și Comunitatea Europeană

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Raportor pentru aviz:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Comisie competentă:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

*** Sfârșitul votării electronice ***

3 decembrie 2019, 15.00 - 17.30

22. Sprijin bugetar - rezultate și calea de urmat

DEVE/9/01896

         Schimb de opinii cu Comisia

Discuție în comun - punctele 23-24

23. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

DEVE/9/01025

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.137v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 4 decembrie 2019, 16.00

24. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED

DEVE/9/00873

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.144v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 4 decembrie 2019, 16.00

25. Provocări actuale în materie de cooperare pentru dezvoltare

DEVE/9/01920

         Schimb de opinii cu CONCORD

3 decembrie 2019, 17.30 - 18.30  (cu ușile închise)

26. Consiliul Afaceri Externe/Dezvoltare, 25 noiembrie 2019

DEVE/9/01921

         Schimb de opinii cu Christian Leffler, secretar general adjunct al SEAE

27. Timp afectat întrebărilor

28. Chestiuni diverse

29. Reuniuni următoare

         22 ianuarie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

         23 ianuarie 2020, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 26 noiembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate