PDF 187kWORD 1162k

 

Odbor za razvoj

 

DEVE(2019)1202_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 2. decembra 2019, od 15.00 do 18.30

v torek, 3. decembra 2019, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (4B001)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

3. Sprejetje zapisnika s seje:

         4. in 5. septembra 2019 PV – PE641.144v01-00

4. Sporočila Komisije

DEVE/9/00619

         Izjava Komisije (predvidoma)

5. Svetovni dan boja proti aidsu

DEVE/9/01894

         Izmenjava mnenj z namestnico izvršne direktorice Skupnega programa Združenih narodov za boj proti aidsu (UNAIDS) Gunillo Carlsson, Sylvio Mbaturu iz združenja CIVICUS, Marijke Wijnroks iz Globalnega sklada (Global fund) in Baby Rivona iz organizacije Indonesian Positive Women Network

2. december 2019 od 16.30

*** Elektronsko glasovanje ***

6. Pristop Salamonovih otokov k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00

Pristojni odbor:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

*** Konec elektronskega glasovanja ***

7. Sklep Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

         Obravnava osnutka mnenja

2. december 2019 od 17.00 do 18.30

8. Sedanji in prihodnji izzivi na področju humanitarne pomoči EU

DEVE/9/01895

         Izmenjava mnenj s kandidatom za komisarja za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem

* * *

3. december 2019 od 9.00 do 10.00 (brez navzočnosti javnosti)

9. Sestanek koordinatorjev

* * *

3. december 2019 od 10.00 do 11.30

10. Izzivi v zvezi z omejitvami humanitarnih dejavnosti: razmere v severovzhodni Nigeriji

DEVE/9/01918

         Izmenjava mnenj z organizacijama Zdravniki brez meja in Action Against Hunger

11. Ad hoc delegacija Odbora za razvoj v Etiopiji od 29. do 31. oktobra 2019

DEVE/9/01897

         Predstavitev poročila o misiji, ki jo je imel predsednik delegacije Tomas Tobé

3. december 2019 od 11.30 do 12.30

Skupaj s Pododborom za človekove pravice

12. Spodbujanje preprečevanja, zaščite in rešitev za notranje razseljene osebe

DEVE/9/01919

         Izmenjava mnenj s posebno poročevalko Organizacije združenih narodov za notranje razseljene osebe Cecilio Jiménez-Damary

3. december 2019 od 14.30 do 15.00

*** Elektronsko glasovanje ***

13. Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

14. Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Pripravljavka mnenja:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.937v03-00
AM – PE643.222v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

15. Sklenitev Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

16. Sklenitev Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Pripravljavka mnenja:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

17. Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

DEVE/9/00394

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

Pristojni odbor:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

18. Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

DEVE/9/01328

 2018/0356M(NLE) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

Pristojni odbor:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

         Sprejetje osnutka mnenja

19. Sporazum o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani

DEVE/9/00392

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.171v01-00
AM – PE641.397v01-00

Pristojni odbor:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

20. Sporazum o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani

DEVE/9/01329

 2018/0358M(NLE) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00

Pristojni odbor:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

         Sprejetje osnutka mnenja

21. Sklep Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

*** Konec elektronskega glasovanja ***

3. december 2019 od 15.00 do 17.30

22. Proračunska podpora – rezultati in nadaljnji koraki

DEVE/9/01896

         Izmenjava mnenj s Komisijo

Skupna razprava – točki 23 in 24

23. Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropska komisija

DEVE/9/01025

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.137v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 4. december 2019 ob 16.00

24. Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - 8., 9., 10. in 11. ERS

DEVE/9/00873

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.144v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 4. december 2019 ob 16.00

25. Sedanji izzivi na področju razvojnega sodelovanja

DEVE/9/01920

         Izmenjava mnenj z Evropsko konfederacijo nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD)

3. december 2019 od 17.30 do 18.30 (brez navzočnosti javnosti)

26. Svet za zunanje zadeve/razvoj, 25. november 2019

DEVE/9/01921

         Izmenjava mnenj z namestnikom generalne sekretarke Evropske službe za zunanje delovanje Christianom Lefflerjem

27. Čas za vprašanja

28. Razno

29. Naslednja seja

         22. januar 2020 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

         23. januar 2020 od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 28. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov