PDF 187kWORD 314k

 

 

Výbor pre rozvoj

 

DEVE(2020)0318_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 18. marca 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (4B001)

18. marca 2020 od 9.00 do 10.00 h  (za zatvorenými dverami)

1. Schôdza koordinátorov

18. marca 2020 od 10.00 do 12.30 h

2. Prijatie programu schôdze

3. Oznámenia predsedníctva

4. Oznámenia Komisie

DEVE/9/00619

         Vyhlásenie Komisie (prípadne)

5. Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018

DEVE/9/02090

 2019/2197(INI) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Benoît Biteau (Verts/ALE)

PA – PE648.266v01-00

Gestorský výbor:

 

INTA –

Jörgen Warborn (PPE)

PR – PE648.332v01-00

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

O bodoch 6 a 7 sa má rokovať spoločne

6. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací protokol (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou

DEVE/9/02218

*** 2020/0002(NLE) 05243/2020 – C9-0073/2020

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)

PA – PE648.362v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH –

Caroline Roose (Verts/ALE)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

7. Uzavretie v mene Únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou

DEVE/9/02560

 

Spravodajca:

 

Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)

PA – PE648.368v01-00

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

8. Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

DEVE/9/02377

 2020/2023(INI) 

 

Gestorský výbor:

 

AFET, INTA

 

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

9. Cesta delegácie ad hoc Výboru pre rozvoj do Senegalu 25. – 27. februára 2020

DEVE/9/02669

         Správa predsedu delegácie pre výbor

18. marca 2020 od 14.30 do 15.00 h

*** Elektronické hlasovanie ***

10. Protokol, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Senegalskou republikou a Európskou úniou

DEVE/9/01702

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Beata Kempa (ECR)

PA – PE646.984v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR – PE646.918v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

11. Protokol, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Senegalskou republikou a Európskou úniou

DEVE/9/02468

 2019/0226M(NLE) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Beata Kempa (ECR)

PA – PE647.002v01-00
AM – PE648.366v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR – PE646.919v01-00
AM – PE648.400v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

12. Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – Oddiel III

DEVE/9/02135

 2019/2213(BUD) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE647.125v01-00
AM – PE648.344v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00
AM – PE648.461v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

*** Koniec elektronického hlasovania ***

18. marca 2020 od 15.00 do 16.00 h

13. Zlepšovanie účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci

DEVE/9/02069

 2019/2184(INI) 

 

Spravodajca:

 

Tomas Tobé (PPE)

PR – PE648.376v01-00

Gestorský výbor:

 

DEVE

 

 

 

         preskúmanie návrhu správy

18. marca 2020 od 16.00 do 17.00 h

14. Stratégia vzťahov EÚ – Afrika

DEVE/9/02670

         Výmena názorov so zástupcami Európskej komisie

18. marca 2020 od 17.00 do 18.30 h

Spoločne s Podvýborom pre ľudské práva (DROI)

15. Aktuálne informácie o situácii na severozápade Sýrie – porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a ochrana ľudí v núdzi

DEVE/9/02671

         Výmena názorov s komisárom pre krízové riadenie Janezom Lenarčičom a regionálnym humanitárnym koordinátorom OSN pre krízu v Sýrii Kevinom Kennedym

16. Hodina otázok

17. Rôzne otázky

18. Nasledujúce schôdze

         20. apríla 2020 od 15.00 do 18.30 h

         21. apríla 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Posledná úprava: 11. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia