24.6.2016
DEVE_PA(2016)584184
ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по развитие
на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
относно плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна
(2016/2076(INI))
Докладчик по становище: Брайън Хейс

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 308kWORD 174k
Правна информация - Политика за поверителност