24.6.2016
DEVE_PA(2016)584184
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Attīstības komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai
(2016/2076(INI))
Atzinuma sagatavotājs: Brian Hayes

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 299kWORD 174k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika