24.6.2016
DEVE_PA(2016)584184
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för utveckling
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
över EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter
(2016/2076(INI))
Föredragande av yttrande: Brian Hayes

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 57kWORD 170k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy