14.8.2019
DEVE_PA(2019)639818
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för utveckling
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020
(2019/2028(BUD))
Föredragande av yttrande: Charles Goerens

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 94kWORD 64k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy