28.10.2019
DEVE_PA(2019)642934
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre rozvoj
pre Výbor pre rybárstvo
k návrhu nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 - 2024)
(2019/0078M(NLE))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Catherine Chabaud

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 108kWORD 60k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia