28.10.2019
DEVE_PA(2019)642934
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för utveckling
till fiskeriutskottet
över ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019-2024)
(2019/0078M(NLE))
Föredragande av yttrande: Catherine Chabaud

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 97kWORD 60k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy