7.11.2019
DEVE_PA(2019)642995
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: arengukomisjon
Saaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Saalomoni Saarte ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga
(COM(2019)204 - C9-0000/0000 - 2019/0099(NLE))
Arvamuse koostaja: Michèle Rivasi

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 118kWORD 44k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika