13.11.2019
DEVE_PA(2019)643137
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по развитие
на вниманието на комисията по бюджетен контрол
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III - Комисия и изпълнителни агенции
(2019/2055(DEC))
Докладчик по становище: Шарл Гьоренс

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 100kWORD 59k
Правна информация - Политика за поверителност