13.11.2019
DEVE_PA(2019)643137
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för utveckling
till budgetkontrollutskottet
över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III - kommissionen och genomförandeorgan
(2019/2055(DEC))
Föredragande av yttrande: Charles Goerens

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 95kWORD 59k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy