7.1.2020
DEVE_PA(2020)644993
ONTWERPADVIES
van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming
(COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
Rapporteur voor advies: Lukas Mandl

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 159kWORD 142k
Juridische mededeling - Privacybeleid