PDF 160kWORD 263k

 

Cilvēktiesību apakškomiteja

 

DROI(2019)0925_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 25. septembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Ceturtdien, 2019. gada 26. septembrī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (5B001)

2019. gada 25. septembrī plkst. 9.00–12.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 10. jūlijā PV – PE639.909v01-00

4. Iepazīstināšana ar "Normandijas indeksu", ar ko nosaka miera un drošības apdraudējuma līmeni

5. Viedokļu apmaiņa ar Front Line Defenders un ProtectDefenders.eu, piedaloties diviem cilvēktiesību aizstāvjiem

Aiz slēgtām durvīm

6. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) par gaidāmo ES un Brazīlijas augsta līmeņa dialogu par cilvēktiesībām

2019. gada 25. septembrī plkst. 14.30–15.30

Aiz slēgtām durvīm

7. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Demokrātijas fonda (EDF) izpilddirektoru Jerzy Pomianowski

2019. gada 25. septembrī plkst. 15.30–17.00

Aiz slēgtām durvīm

8. Viedokļu apmaiņa par stāvokli Alžīrijā

2019. gada 25. septembrī plkst. 17.00–18.30

Aiz slēgtām durvīm

9. Koordinatoru sanāksme

2019. gada 26. septembrī plkst. 9.00–12.30

10. Viedokļu apmaiņa ar ANO neatkarīgās starptautiskās faktu vākšanas misijas Mjanmā (FFM) priekšsēdētāju Marzuki Darusman par stāvokli Mjanmā

Aiz slēgtām durvīm

11. Viedokļu apmaiņa ar nevalstiskajām organizācijām par Vjetnamu

12. Viedokļu apmaiņa LES 21. panta uzraudzības grupas ("Group 21") darba satvarā par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma un ieguldījumu aizsardzības nolīguma cilvēktiesību aspektiem
 

* * *

13. Dažādi jautājumi

14. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 7. oktobrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2019. gada 8. oktobrī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika