PDF 160kWORD 987k

 

Подкомисия по правата на човека

 

DROI(2019)1008_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 8 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: József Antall (4Q1)

8 октомври 2019 г., 9.00–12.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         9 септември 2019 г. PV – PE641.125v01-00

4. Размяна на мнения с носителите на наградата „Сахаров“ Сали Осман (Судан) и Лорент Сале (Венесуела)

5. Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2018 г.

AFET/9/01369

 

Докладчик:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PR – PE641.241v02-00

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 22 октомври 2019 г., 12.00 ч.

8 октомври 2019 г., 12.00–12.30 ч.

При закрити врати

6. Заседание на координаторите

* * *

7. Разни въпроси

8. Следващи заседания

         11 ноември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         12 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 3 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност