PDF 165kWORD 265k

 

Podvýbor pre ľudské práva

 

DROI(2019)1008_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 8. októbra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q1)

8. októbra 2019 od 9.00 do 12.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         9. septembra 2019 PV – PE641.125v01-00

4. Výmena názorov s laureátmi Sacharovovej ceny Sálihom Usmánom (Sudán) a Lorentom Salehom (Venezuela)

5. Ľudské práva a demokracia vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti - výročná správa za rok 2018

AFET/9/01369

 

Spravodajkyňa:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PR – PE641.241v02-00

 

         preskúmanie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 22. október 2019, 12.00 h

8. októbra 2019 od 12.00 do 12.30 h

Za zatvorenými dverami

6. Schôdza koordinátorov

* * *

7. Rôzne otázky

8. Nasledujúce schôdze

         11. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         12. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 3. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia