PDF 176kWORD 271k

 

Subcommissie mensenrechten

 

DROI(2019)1111_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 11 november 2019, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 12 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

11 november 2019, 15.00 - 16.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         25-26 september 2019 PV – PE641.376v01-00

         8 oktober 2019 PV – PE641.429v01-00

4. Gedachtewisseling met vrouwen die de milieu- en landrechten en de rechten van inheemse volkeren verdedigen in Latijns-Amerika (Colombia, Honduras, Guatemala, Mexico)

11 november 2019, 16.30 - 17.45 uur

Samen met de Commissie ontwikkelingssamenwerking

5. Gedachtewisseling over de humanitaire en mensenrechtensituatie in Noordoost-Syrië

11 november 2019, 17.45 - 18.30 uur

6. Gedachtewisseling met Ali bin Samikh al-Marri, voorzitter van de nationale mensenrechtencommissie van Qatar

12 november 2019, 9.00 - 10.00 uur

7. Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2018

AFET/9/01369

 2019/2125(INI) 

 

Rapporteur:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PR – PE641.241v02-00
AM – PE642.943v01-00
AM – PE642.989v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

Adviezen:

 

FEMM

 

         Behandeling amendementen

12 november 2019, 10.00 - 11.00 uur

Met gesloten deuren

8. Follow-up van spoedresoluties
- Situatie aan de grens tussen de VS en Mexico (juli 2019)
- Rusland, met name de situatie van milieuactivisten en Oekraïense politieke gevangenen (juli 2019)

12 november 2019, 11.00 - 12.30 uur

Met gesloten deuren

9. Coördinatorenvergadering

12 november 2019, 14.30 - 15.30 uur

Zaal József Antáll (JAN) 4Q2

Gezamenlijke vergadering van de commissies LIBE, DEVE en DROI

Gedachtewisseling met Daniel Endres, directeur UNHCR voor het Global Refugee Forum

12 november 2019, 15.30 - 18.30 uur

10. Gedachtewisseling over de recente ontwikkelingen in Libanon

Samen met de Commissie internationale handel en de Commissie ontwikkelingssamenwerking

11. Gedachtewisseling met Denise Auclair, senior adviseur van CIDSE, over de huidige procedures ten aanzien van het bedrijfsleven en de mensenrechten (de vijfde zitting van de intergouvernementele werkgroep voor onbepaalde duur inzake transnationale bedrijven en andere ondernemingen met betrekking tot de mensenrechten, en het achtste jaarlijkse forum over bedrijfsleven en mensenrechten)

12. Rondvraag

13. Volgende vergaderingen

         2 december 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         3 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 7 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid