PDF 163kWORD 263k

 

 

Podkomisja Praw Człowieka

 

DROI(2020)0217_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 17 lutego 2020 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 18 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

17 lutego 2020 r., w godz. 15.00 – 17.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         2-3 grudnia 2019 r. PV – PE644.894v01-00

4. Prezentacja badania – Różnorodność biologiczna jako prawo człowieka i jego skutki dla działań zewnętrznych UE

5. Wymiana poglądów z udziałem współzałożyciela Breaking the Silence Yehuda Shaula

17 lutego 2020 r., w godz. 17.00 – 18.30

6. Wysłuchanie publiczne – Poszanowanie mniejszości, wyznań i religii
(zob. odrębny program)

18 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30

7. Wymiana poglądów z laureatką Nagrody im. Sacharowa w 2005 r. Berthą Bueno Fuente, Eleną Larrinagą de Luis występującą w imieniu Kobiet w Bieli („Damas de Blanco”) i laureatem Nagrody im. Sacharowa w 2010 r. Guillermem Fariñasem Hernándezem

8. Wymiana poglądów na temat sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji (szczególny nacisk na sytuację środowisk akademickich, prawników, artystów i dziennikarzy)
(zob. odrębny program)

Przy drzwiach zamkniętych

9. Wymiana poglądów na temat stanu prac nad nowym systemem ogólnoświatowych sankcji wymierzonych w podmioty naruszające prawa człowieka

18 lutego 2020 r., w godz. 14.30 – 17.00

10. Wysłuchanie publiczne – Autorytaryzm i ograniczanie przestrzeni wolności słowa, wolności prasy i obrońców praw człowieka wraz z badaniami sytuacyjnymi dotyczącymi Chin, Egiptu i Rosji
(zob. odrębny program)

18 lutego 2020 r., w godz. 17.00 – 18.30

Przy drzwiach zamkniętych

11. Posiedzenie koordynatorów (do potwierdzenia)

* * *

12. Sprawy różne

13. Następne posiedzenia

         18 marca 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

         19 marca 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności