PDF 150kWORD 259k

 

 

Underutskottet för mänskliga rättigheter

 

DROI(2020)0511_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Måndagen den 11 maj 2020 kl. 10.00–12.00

Bryssel

Lokal: deltagande på distans (via Antall 4Q1)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         22–23 januari 2020 PV – PE646.947v01-00

         10 februari 2020 PV – PE648.328v01-00

         17–18 februari 2020 PV – PE648.339v01-00

4. Diskussion om konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna och politiska åtgärder i anläggningar för frihetsberövande i samband med covid-19-pandemin, med deltagande av
– Malcolm Evans, ordförande för FN:s underkommitté för förebyggande av tortyr
– Françoise Tulkens, f.d. domare och vice ordförande för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
– Simon Adams, verkställande direktör för det globala centrumet för skyldigheten att skydda (prel.)
– Lotte Leicht, direktör med ansvar för opinionsbildning i EU och direktör för Human Rights Watchs Brysselkontor
– Gerald Staberock, generalsekreterare, OMCT (Organisation Mondiale Contre la Torture)

5. Övriga frågor

6. Kommande sammanträden

datum ännu ej fastställt

Senaste uppdatering: 7 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy