Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-3694/1998(ASW)Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-3694/1998(ASW)

    Svar afgivet på Kommissionens vegne af Franz Fischler

    I juni 1998 afgav Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel en rapport om anvendelsen af blandinger af kulsyre, ilt og nitrogen til bedøvelse eller aflivning af fjerkræ[1]. Rapporten viste, at sammenlignet med elektricitet kan anvendelsen af en kombination af disse gasser forbedre kødkvaliteten og dyrevelfærden.

    På grundlag af holdningen i Den Videnskabelige Veterinærkomité er Kommissionen ved at forberede et forslag vedrørende bedøvelse og aflivning af dyr. Forslaget forventes fremsat i nær fremtid.

    EFT C 207 af 21/07/1999