Parlementaire vraag - E-3246/2001Parlementaire vraag
E-3246/2001

Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van artikel 6 sub c) van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 22 januari 2001

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3246/01
van Maurizio Turco (NI)
aan de Commissie

Gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 22 januari 2001 over Afghanistan[1]; gezien artikel 7, waarin de Commissie haar voornemen te kennen geeft haar optreden te richten op het bereiken van de doelstellingen van het gemeenschappelijk standpunt; gezien artikel 6 sub c), luidende dat de Unie terrorisme veroordeelt in al zijn vormen, waar en wanneer het ook voorkomt; dat de Unie ter bevordering van de strijd tegen het terrorisme "er bij de Taliban op zal aandringen dat zij Resolutie 1267/99 van 15 oktober 1999 en Resolutie 1333/2000 van 19 december 2000 van de VN-Veiligheidsraad zo spoedig mogelijk volledig naleven". Welke concrete initiatieven heeft de Commissie vóór de gebeurtenissen van 11 september genomen om deze doelstelling te verwezenlijken?

 

PB C 160 E van 04/07/2002