Parlamentsfråga - E-3246/2001Parlamentsfråga
E-3246/2001

Utvärdering av insatserna i Afghanistan utifrån artikel 6 c i rådets gemensamma ståndpunkt av den 22 januari 2001

13.11.2001

SKRIFTLIG FRÅGA E-3246/01
från Maurizio Turco (NI)
till kommissionen

Rådet antog den 22 januari 2001 en gemensam ståndpunkt om Afghanistan[1]. Enligt artikel 7 i den gemensamma ståndpunkten avser kommissionen att inrikta sig på att uppnå målen och prioriteringarna i denna gemensamma ståndpunkt. Enligt artikel 6 c fördömer unionen terrorism i alla dess former och varhelst och närhelst den uppträder, och för att främja kampen mot terrorismen skall unionen ”uppmana talibanerna att fullt ut och omedelbart rätta sig efter FN:s säkerhetsråds resolutioner 1267/1999 av den 15 oktober 1999 och 1333/2000 av den 19 december 2000”. Vilka konkreta initiativ hade kommissionen tagit före händelserna den 11 september, för att uppnå detta mål?

 

EGT C 160 E, 04/07/2002