Parlementaire vraag - E-3249/2001Parlementaire vraag
E-3249/2001

Balans van het optreden in Afghanistan in de zin van artikel 2 sub f) van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 22 januari 2001

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3249/01
van Maurizio Turco (NI)
aan de Commissie

Gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 22 januari 2001 over Afghanistan[1]; gezien artikel 7, waarin de Commissie haar voornemen te kennen geeft haar optreden te richten op het bereiken van de doelstellingen van het gemeenschappelijk standpunt; gezien artikel 2 sub f), luidende dat de Unie - ter ondersteuning van de vredesinspanningen van de Verenigde Naties als bevestigd bij resolutie 203 A en B van de Algemene Vergadering van de VN van 18 december 1998 - "rekening zal blijven houden met het verslag van de VN-Geloofsbrievencommissie over de vertegenwoordiging van Afghanistan bij de Verenigde Naties". Welke concrete initiatieven heeft de Commissie vóór de gebeurtenissen van 11 september genomen om deze doelstelling te verwezenlijken?

 

PB C 160 E van 04/07/2002