Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-3250/2001Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-3250/2001

Status over indsatsen i Afghanistan i henhold til artikel 2, litra g) i Rådets fælles holdning af 22. januar 2001

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-3250/01
af Maurizio Turco (NI)
til Kommissionen

Der henvises til Rådets fælles holdning af 22. januar 2001 vedrørende Afghanistan[1], artikel 7, hvorefter Kommissionen vil koncentrere sin indsats omkring virkeliggørelse af målene i den fælles holdning, artikel 2, litra g), hvorefter Unionen – for at støtte De Forenede Nationers fredsbestræbelser, som blev bekræftet ved FN's Generalforsamlings resolution 203 A og B af 18. december 1998 – fortsat vil "opretholde embargoen på eksport af våben, ammunition og militærudrustning til Afghanistan, som blev besluttet i fælles holdning 96/746/FUSP[2], og tilskynde andre lande til at føre en tilsvarende tilbageholdende politik". Hvilke konkrete initiativer har Kommissionen taget før hændelserne den 11. september for at nå dette mål?

 

EFT C 160 E af 04/07/2002