Parlamentsfråga - E-3250/2001Parlamentsfråga
E-3250/2001

Utvärdering av insatserna i Afghanistan utifrån artikel 2 g i rådets gemensamma ståndpunkt av den 22 januari 2001

13.11.2001

SKRIFTLIG FRÅGA E-3250/01
från Maurizio Turco (NI)
till kommissionen

Rådet antog den 22 januari 2001 en gemensam ståndpunkt om Afghanistan[1]. Enligt artikel 7 i den gemensamma ståndpunkten avser kommissionen att inrikta sig på att uppnå målen och prioriteringarna i denna gemensamma ståndpunkt, och enligt artikel 2 g skall unionen, för att stödja Förenta nationernas fredsansträngningar som bekräftas i FN:s generalförsamlings resolution 203 A och B av den 18 december 1998, fortsätta att ”behålla det embargo på export av vapen, ammunition och militär utrustning mot Afghanistan som föreskrivs i rådets gemensamma ståndpunkt 96/746/GUSP[2], och uppmana övriga länder att föra en liknande återhållsam politik”. Vilka konkreta initiativ hade kommissionen tagit före händelserna den 11 september, för att uppnå detta mål?

 

EGT C 160 E, 04/07/2002