Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-1396/2002Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-1396/2002

Strukturelle skævheder i Teruel-provinsen (Aragón, Spanien)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1396/02
af Laura González Álvarez (GUE/NGL)
til Kommissionen

I Europa-Parlamentets betænkning af Moretti (A3-0115/93) omtales den manglende hensyntagen til regioner med en lav befolkningstæthed, og behovet for at undersøge anvendelsen af andre kriterier som befolkningens fordeling samt et mindsteudbud af tjenesteydelser, når der skal træffes afgørelse om, hvilke regioner der skal høre under mål 1. Som et mønstereksempel nævner betænkningen Teruel.

 

Rent faktisk befinder Teruel-provinsen sig i en paradoksal situation: BNP/indbygger vokser, fordi indbyggertallet falder (i løbet af det 20. århundrede mistede provinsen næsten 50% af sin befolkning, som faldt fra 265.000 til 136.000), ligesom dens andel af landets BNP er faldende. Provinsens grundlæggende tjenesteydelser inden for sundhed, uddannelse, energiforsyning og infrastrukturer er utilfredsstillende, hvad der forstærker efterslæbet med hensyn til udvikling og den økonomiske og sociale samhørighed inden for EU.

 

Har Kommissionen udarbejdet undersøgelser af områder i EU, som har en lav befolkningstæthed, og som ikke er omfattet af mål 1?

 

Hvilke foranstaltninger foreslår Kommissionen at gennemføre på kort og lang sigt i samarbejde med den spanske regering, som kan bidrage til at afhjælpe skævheder som dem, Teruel-provinsen rammes af?

 

EFT C 301 E af 05/12/2002