Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-1565/2002Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-1565/2002

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1565/02
υποβολή: Maurizio Turco (NI)
προς την Επιτροπή

Στην απάντηση την οποία έδωσε  ο κ. Patten στην ερώτηση Ρ-0634/02[1] σχετικά με τη Συρία, ο κ. επίτροπος αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι "η Επιτροπή είναι σταθερά πεπεισμένη ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι αποτελεσματικότερος, εάν διεξαχθεί στο πλαίσιο μιας δεσμευτικής συμφωνίας σύνδεσης" και ότι "μια μελλοντική συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Συρίας θα θεωρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ουσιώδες στοιχείο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συρία και θα αποσκοπεί στην προώθηση των κοινών στόχων που προβλέπονται από τη Δήλωση της Βαρκελώνης[2], όπως η προώθηση της νομιμότητας και της δημοκρατίας, ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η ελεύθερη αγορά και η βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας MEDA η Επιτροπή θα επιμείνει στο θέμα των μεταρρυθμίσεων".

 

Θεωρεί η Επιτροπή ότι μπορεί να διατηρεί την αισιοδοξία της για τον αναγκαίο εκδημοκρατισμό της Συρίας ύστερα από όσα έγιναν γνωστά με το επεισόδιο της 24ης παρελθόντος Μαρτίου στο Homs, τη στενή δηλαδή τεχνικοστρατιωτική συνεργασία  μεταξύ των κυβερνήσεων της Συρίας και του Ιράκ με στόχο την κατασκευή πυραύλων βεληνεκούς μεγαλύτερου των 500 χιλιομέτρων;

 

Γενικότερα, δεν θεωρεί ανησυχητικό η Επιτροπή το γεγονός μια χώρα που έγινε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ χάρη, μεταξύ άλλων, στην απαραίτητη υποστήριξη της ΕΕ και των κρατών μελών της, να μπορεί να παραβιάζει τόσο προκλητικά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για το Ιράκ;

 

Τέλος, μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή μέχρι τίνος ορίου σκοπεύει να προωθήσει την αισιόδοξη και "θετική" πολιτική της για ορισμένα καθεστώτα όχι μόνο ολοκληρωτικά και αιμοσταγή έναντι των πληθυσμών που έχουν υποδουλώσει, αλλά και καταφανώς απειλητικά για τη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα, σε τέτοιο βαθμό ώστε να εμφανίζονται επικεφαλής σε όλους τους καταλόγους των διεθνών οργανώσεων; 

ΕΕ C 52 E, 06/03/2003