Parlamentin kysymys - E-1565/2002Parlamentin kysymys
E-1565/2002

Syyria

KIRJALLINEN KYSYMYS E-1565/02
esittäjä(t): Maurizio Turco (NI)
komissiolle

Komission jäsen Patten vakuuttaa Syyriaa koskevaan kysymykseen P-0634/02[1] antamassaan vastauksessa mm., että "komissio on täysin vakuuttunut siitä, että keskustelu ihmisoikeuksista on tehokkaampaa sitovan assosiaatiosopimuksen puitteissa" ja että "tulevassa EU:n ja Syyrian välisessä assosiaatiosopimuksessa ihmisoikeudet saavat tärkeän sijan Euroopan unionin ja Syyrian välisissä suhteissa. Sopimuksen päämääränä on edistää Barcelonan julistuksessa[2] määriteltyjä yhteisiä tavoitteita, kuten oikeusvaltiota, demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista, vapaita markkinoita ja kestävää kehitystä. Komissio korostaa MEDA-yhteistyöohjelmassa uudistuskysymyksiä.

 

Pystyykö komissio suhtautumaan edelleen yhtä optimistisesti Syyrian demokratiakehitykseen ottaen huomioon Homsin tapahtumien seurauksena 24. maaliskuuta 2002 paljastuneet seikat, jotka liittyvät Syyrian ja Irakin hallitusten väliseen tiiviiseen teknis-sotilaalliseen yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on yli 500 kilometrin kantaman ohjusten rakentaminen?

 

Eikö komission mielestä ole huolestuttavaa, että maa, josta mm. EU:n ja sen jäsenvaltioiden korvaamattoman tuen ansiosta on tullut YK:n turvallisuusneuvoston jäsen, voi loukata niin räikeästi Irakia koskevia YK:n päätöslauselmia?

 

Haluaisin lopuksi tietää, miten pitkälle komissio aikoo mennä optimistisessa, "myönteisessä" politiikassaan sellaisia hallituksia kohtaan, jotka kohtelevat alistettua väestöään totalitaarisesti ja väkivaltaisesti ja uhkaavat ilmiselvästi kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta siinä määrin, ettei tuottaisi minkäänlaisia vaikeuksia sijoittaa niitä kaikkien kansainvälisten järjestöjen mustien listojen kärkeen?

 

 

EYVL C 52 E, 06/03/2003