Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-0203/2003Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-0203/2003

Uensartede vilkår for udøvelse af advokatvirksomhed som følge af direktiv 98/5/EF

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0203/03
af Maurizio Turco (NI)
til Kommissionen

I medfør af direktiv 98/5/EF[1] af 16. februar 1998 kan der på bestemte vilkår udøves advokatvirksomhed i alle medlemsstaterne.

 

Der gælder ikke de samme betingelser i alle medlemsstaterne for efter afsluttet juridisk kandidateksamen at udøve advokatvirksomhed, idet man i nogle stater kan få direkte adgang til professionen, mens man i andre først skal aflægge en prøve.

 

Der forekommer stadig flere tilfælde, hvor jurister får adgang til at udøve advokatvirksomhed i medlemsstater, hvor de ikke i henhold til de gældende bestemmelser skal aflægge en prøve, hvorefter de i medfør af direktiv 98/5/EF kan udøve virksomhed i et land, hvor der findes en obligatorisk prøve.

 

  Har Kommissionen kendskab til disse uensartede vilkår for udøvelse af advokatvirksomhed?

 

  Har den taget eller agter den at tage et initiativ for at indføre ensartede muligheder for udøvelse af advokatvirksomhed, på hvilken måde og hvornår?

 

  Hvilke lande har endnu ikke gennemført direktiv 98/5/EF i national ret, over for hvilke lande er der blevet indledt en overtrædelsesprocedure i medfør af traktatens artikel 226, og hvor langt er man for de enkelte landes vedkommende nået i denne procedure?

EFT C 161 E af 10/07/2003