Parlementaire vraag - E-0674/2003Parlementaire vraag
E-0674/2003

Vervolgingen, agressie, marteling en moord door de overheid van de Republiek Vietnam van de christelijke bevolkingsgroep van de Montagnards (Degar)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0674/03
van Marco Pannella (NI), Emma Bonino (NI), Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI), Benedetto Della Vedova (NI), Olivier Dupuis (NI) en Maurizio Turco (NI)
aan de Commissie

Y-Su Nie, een Montagnard (Degar) uit het dorpje Buon Mbhao, district Mdrak, provincie Dak Lac, is op 15 november 2002 door de Vietnamese autoriteiten gearresteerd omdat hij christen was en de eigendomsrechten van de Montagnards op hun land opeiste. Deze arrestatie is ook bevestigd door het verslag van Human Rights Watch "Vietnam: New Assault on Rights in Central Highlands, Crackdown on Indigenous Montagnards Intensifies" van 21 januari 2003. Na zijn arrestatie is Y-Su Nie gemarteld, onder andere met elektroshocks, onder de druk waarvan hij is bezweken. Hij werd dagelijks buiten de gevangenis gebracht om in het openbaar ten overstaan van de inwoners van de Montagnard-dorpen de activiteiten van de christenen en van Kok Ksor, voorzitter van de Montagnard Foundation, aan te klagen. Op 30 januari 2003 hebben politieagenten van de regering hem de handboeien aangelegd en gezegd dat hij spoedig zou sterven, maar de Vietnamese regering hem in haar barmhartigheid toestond voor de laatste keer zijn familieleden te zien. Na een injectie met chemische stoffen werd hij vrijgelaten. Terug bij zijn gezin heeft hij huilend gezegd dat de regering hem had vrijgelaten om hen nog kort te kunnen zien, maar dat de politie gif in zijn lichaam had gespoten. De volgende dag, op 31 januari om 22.00 uur, is Y-Su Nie overleden. Op 2 februari 2003 is hij begraven.

 

Mevrouw H'ble Ksor, de meer dan 80 jaar oude moeder van Kok Ksor, voorzitter van de Montagnard Foundation, is op 7 mei 2001 door de Vietnamese veiligheidsdienst in elkaar geslagen, waardoor zij enkele ribben heeft gebroken en drie dagen in het ziekenhuis opgenomen moest worden. Sindsdien zijn haar gezondheidsproblemen verergerd. Deze aanval vond plaats terwijl haar kinderen gedwongen werden op de televisie de aantijgingen tegen Kok Ksor voor te lezen - omdat zij geweigerd had daaraan zelf ook mee te werken. Sindsdien staat zij onder huisarrest in het dorp Bon Broai in Ayun Pa, in de regio Gia Lai, en zelfs de levering van medicijnen door haar familie wordt verhinderd door de politie, die haar nog steeds bedreigt.

 

Kan de Commissie, in het licht van het bovenstaande, mededelen:

- of zij iets heeft ondernomen om de Vietnamese autoriteiten ertoe te brengen de al tien jaar durende onderdrukking van de Montagnards (Degar), die sinds de vreedzame demonstraties van februari 2001 is verergerd, te beëindigen;

- of de Commissie iets heeft ondernomen, en zo ja wat, om de Vietnamese autoriteiten te overreden de verzoeken in de Conclusies van het VN-Comité voor de rechten van de mens van 27 juli 2002 (VN-document CCPR/C/SR.2031) in te willigen, te beginnen bij het verzoek om toe te staan dat de VN, andere internationale instellingen en onafhankelijke NGO's toezicht houden;

- of zij voornemens is de Vietnamese regering ondanks deze aanhoudende en herhaalde schendingen van haar internationale verplichtingen op het vlak van de mensenrechten financieel te blijven steunen, wat een schending van de samenwerkingsovereenkomsten zou betekenen?

PB C 58 E van 06/03/2004