Parlamentsfråga - E-0803/2003Parlamentsfråga
E-0803/2003

De kinesiska myndigheternas trakasserier mot Falun Gong-utövare och i synnerhet arresteringen av Liu Jie, som avled efter 11 dagar i fängelse

SKRIFTLIG FRÅGA E-0803/03
från Marco Pannella (NI), Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI), Benedetto Della Vedova (NI) och Maurizio Turco (NI)
till kommissionen

Sedan 1999 har följande inträffat:

  Enligt tillförlitliga offentliga uppgifter från Falun Dafa-informationscentret, Amnesty International och andra stora icke-statliga organisationer på internationell och nationell nivå inledde den kinesiske presidenten Yang Zemin förföljelseaktioner mot över 100 miljoner Falun Gong-utövare.

  Falun Dafa-informationscentret har undersökt läget och bekräftat att 578 Falun Gong‑anhängare avlidit till följd av myndigheternas åtgärder.

  Enligt regeringskällor har 1 600 personer avlidit, medan andra sakkunniga talar om mycket högre siffror. Ett stort antal dödsfall beror på tortyr som tvångsmatning, dödliga droger eller prygel.

  Hundratusentals Falun Gong-utövare har fängslats och över 100 000 har dömts till tvångsarbete på arbetsläger utan rättegång.

 

Den 6 februari 2003 arresterades den 37-åriga Falun Gong-utövaren Liu Jie och hennes man medan de från sin bil delade ut flygblad med nyårshälsningar med texten ”sanning, barmhärtighet, tolerans” (Falun Dafas grundläggande principer) i staden Shuancheng i regionen Heilongjiang. Paret bortfördes i sin bil av polisen. Den 17 februari 2003 underrättade polisen Liu Jies familj om att hon avlidit i fängelset, trots att hennes hälsotillstånd varit utmärkt då hon fängslades 11 dagar tidigare.

 

Kan kommissionen besvara följande frågor:

 

  Vad vet den generellt om trakasserierna mot Falun Gong-utövare i Kina sedan 1999, och mer specifikt om Liu Jie och hennes man?

 

  Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit eller ämnar den vidta för att få de kinesiska myndigheterna att omedelbart och utan förbehåll frige alla Falun Gong-utövare samt upphäva den strafflagstiftning och de administrativa lagar som utgör ett hot mot religionsfriheten i Kina?

EGT C 268 E, 07/11/2003