Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-1990/2003Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-1990/2003

Άσκηση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1990/03
υποβολή: Marco Cappato (NI), Benedetto Della Vedova (NI), Emma Bonino (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI), Olivier Dupuis (NI), Marco Pannella (NI) και Maurizio Turco (NI)
προς την Επιτροπή

Τους τελευταίους μήνες επισημάνθηκαν στην Επιτροπή δύο συμβάντα τα οποία, σε τελείως διαφορετικά πλαίσια και με εντελώς διαφορετικούς τρόπους, θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την άσκηση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας. Πρόκειται, αφενός, για την έκδοση μιας οδηγίας του υπουργείου Θρησκευμάτων της Καμπότζης με την οποία απαγορεύεται κάθε δημόσια δραστηριότητα προσηλυτισμού και, αφετέρου, για την έγκριση, εκ μέρους της Συνέλευσης της ινδικής πολιτείας Gujarat, ενός νόμου περί θρησκευτικής ελευθερίας που εξαρτά τη δυνατότητα αλλαγής θρησκεύματος από άδεια του αρμόδιου δικαστή.

 

Οι απαντήσεις που έδωσε η Επιτροπή διαπνέονται από δύο διαφορετικές λογικές. Στην πρώτη απάντηση, σχετικά με την κατάσταση στην Καμπότζη, η Επιτροπή δηλώνει ότι, ελλείψει εμπεριστατωμένης ανάλυσης στη σημερινή περίοδο, η οδηγία καθώς και τα μέτρα που θέσπισε μέχρι σήμερα το Υπουργείο Θρησκευτικών Υποθέσεων, για την αποτροπή του κινδύνου θρησκευτικών διενέξεων, δεν φαίνεται να αντίκεινται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ούτε στις διατάξεις του καμποτζιανού συντάγματος, και καταλήγει δηλώνοντας ότι η Επιτροπή δεν αντιλαμβάνεται επί του παρόντος τους λόγους που οδηγούν στην εκτίμηση ότι η κυβέρνηση σκοπεύει ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει την οδηγία για να εισαγάγει διακρίσεις κατά ορισμένων θρησκευτικών ομάδων. Στη δεύτερη απάντηση, σχετικά με την κατάσταση στην Ινδία, η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες για το ενδεχόμενο τέτοιου είδους διατάξεις της κρατικής νομοθεσίας να περιορίζουν το δικαίωμα του ινδικού λαού στη θρησκευτική ελευθερία. Καταλήγοντας, αναλαμβάνει τη δέσμευση να χειριστεί το θέμα με τα ίδια μέσα με τα οποία αντιμετωπίζει όλα τα άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ινδία.

 

  Δεδομένου του εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα των δύο απαντήσεων, ποιο από τα δύο κριτήρια προτίθεται να υιοθετήσει η Επιτροπή προκειμένου να διατρανώσει προς κάθε κατεύθυνση την αρχή του κοσμικού χαρακτήρα των θεσμών, εννοούμενη ως αναπαλλοτρίωτη μορφή προάσπισης των ελευθεριών κάθε ατόμου;

 

  Σκοπεύει να ανεχθεί άκρως περιοριστικές ερμηνείες του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας μόνον και μόνο επειδή οι κυβερνήσεις τις διατυπώνουν με σκοπό την αποτροπή θρησκευτικών διενέξεων, όπως έπραξε στην περίπτωση της Καμπότζης;

 

  Ή, αντιθέτως, προτίθεται να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και, εάν χρειαστεί, να ασκήσει διπλωματικές πιέσεις, όπως δεσμεύθηκε να πράξει για την κατάσταση στην Ινδία, καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση των κρατών που επιλέγουν δημοκρατικά να θέτουν υπό όρους το δικαίωμα των πολιτών τους να εκδηλώνουν ελεύθερα τις πεποιθήσεις τους και να προβαίνουν απρόσκοπτα στη γνωστοποίηση και στη διάδοσή τους;

 

 

ΕΕ C 11 E, 15/01/2004