Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-2041/2003Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-2041/2003

Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στη Ρωσία μέσω των συμφωνιών αποκλειστικής συνεργασίας με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2041/03
υποβολή: Maurizio Turco (NI)
προς την Επιτροπή

Λαμβάνοντας υπόψη ότι

 

- το Σύνταγμα του 1993 διακηρύσσει ότι η Ρωσία είναι ένα κοσμικό κράτος όπου δεν αναγνωρίζεται καμία επίσημη θρησκεία και όπου όλοι οι θρησκευτικοί φορείς είναι διαχωρισμένοι από το κράτος και ισότιμοι απέναντι στο νόμο·

 

- ο ομοσπονδιακός νόμος του 1997 για τη θρησκεία ορίζει ότι οι θρησκευτικοί φορείς δεν μπορούν να ασκούν λειτουργίες κρατικού φορέα, ούτε μπορούν να συνοδεύουν τις δραστηριότητες των κυβερνητικών οργάνων με θρησκευτικές τελετές·

 

Δεδομένων των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και

 

- του Υπουργείου Άμυνας, η οπόια συνήφθη το 1997, με σκοπό τη συνεργασία για την αναβίωση των ορθόδοξων παραδόσεων του στρατού και του ναυτικού της Ρωσίας·

 

- του Υπουργείου Παιδείας, η οποία συνήφθη τον Αύγουστο του 1999, με σκοπό να εμφυσήσει στις νέες γενιές υψηλές ηθικές αξίες· επίσης, δεδομένων των πολυάριθμων προσπαθειών της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για αύξηση της επιρροής της στους κόλπους του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος·

 

- του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες συνήφθησαν αντιστοίχως στις 5 και 6 Μαρτίου 2003·

 

- διαφόρων οργανισμών της ρωσικής τοπικής αυτοδιοίκησης·

 

Έχοντας υπόψη ότι ο αυξανόμενος αριθμός συμφωνιών οι οποίες συνάπτονται μεταξύ της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και διαφόρων κρατικών φορέων, σε ομοσπονδιακό ή σε τοπικό επίπεδο, έχουν εξασφαλίσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπερβολική εξουσία, δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τα υπόλοιπα θρησκευτικά δόγματα. Πράγματι, οι συμφωνίες αυτές παρέχουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία ειδική και αποκλειστική δυνατότητα πρόσβασης στις φυλακές, στο στρατό, στα σχολεία και στα νοσοκομεία·

 

Θα επιθυμούσαμε να μάθουμε εάν η Επιτροπή:

 

- έχει ενημερωθεί σχετικά με τις προαναφερόμενες συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του ρωσικού κράτους οι οποίες εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των υπόλοιπων θρησκευτικών δογμάτων·

 

- προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να αποκατασταθεί η θρησκευτική ελευθερία στη Ρωσία, σύμφωνα με όσα ορίζει το ίδιο το σύνταγμα και η ομοσπονδιακή νομοθεσία για τη θρησκεία, και ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες αυτές;