Parlamentin kysymys - E-2041/2003Parlamentin kysymys
E-2041/2003

Uskonnonvapauteen kohdistuneet loukkaukset Venäjällä, jotka perustuvat erityisiin Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa solmittuihin yhteistyösopimuksiin

KIRJALLINEN KYSYMYS E-2041/03
esittäjä(t): Maurizio Turco (NI)
komissiolle

Vuoden 1993 perustuslaissa säädetään, että Venäjä on ei-kirkollinen valtio, jossa ei ole valtionuskontoa ja jossa kaikki uskonnolliset järjestöt toimivat valtiosta erillisinä ja ovat tasavertaisia lain edessä.

 

Vuonna 1997 annetussa Venäjän federaation laissa säädetään, että uskonnolliset järjestöt eivät voi toimia valtion instituutioina tai harjoittaa uskonnollisista menoista vastaavien hallintoelinten toimintaa.

 

Venäjän ortodoksinen kirkko on solminut yhteistyösopimuksia seuraavasti:

 

 puolustusministeriön kanssa vuonna 1997 toimiakseen yhteistyössä Venäjän armeijan ja laivaston ortodoksisten perinteiden elvyttämiseksi;

 

 elokuussa 1999 opetusministeriön kanssa, jotta uusi sukupolvi voidaan kasvattaa jalojen moraalisten arvojen hengessä (on erityisesti syytä muistaa Venäjän ortodoksisen kirkon lukuisat pyrkimykset lisätä omaa vaikutusvaltaansa Venäjän koulujärjestelmässä);

 

 terveysministeriön kanssa 5. maaliskuuta 2003 sekä ulkoministeriön kanssa 6. maaliskuuta 2003;

 

 monien venäläisten paikallisten hallintoviranomaisten kanssa.

 

Venäjän ortodoksisen kirkon ja valtion eri elinten välisten sopimusten määrä lisääntyy jatkuvasti niin federaation kuin paikallisellakin tasolla ja tämä on antanut kirkolle poikkeuksellisen kattavan ja syrjivän valta-aseman muihin uskontoihin nähden, koska ortodoksisella kirkolla on erityinen ja ainutlaatuinen asema vankiloissa, armeijan keskuudessa, kouluissa ja sairaaloissa.

 

Onko komissio tietoinen Venäjän ortodoksisen kirkon ja Venäjän valtion solmimista sopimuksista, jotka syrjivät muuta uskontoa tunnustavaa väestöä?

 

Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä, jotta uskonnonvapaus voidaan taata Venäjällä perustuslain ja Venäjän federaation uskontoa koskevan lain mukaisesti?