Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 35kWORD 16k
10 juni 2003
E-2043/2003

SKRIFTLIG FRÅGA E-2043/03

från Maurizio Turco (NI), Emma Bonino (NI), Marco Pannella (NI), Marco Cappato (NI), Benedetto Della Vedova (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI) och Olivier Dupuis (NI)

till kommissionen


  Angående: Kränkningar av religionsfriheten och instrument för att se till att den efterlevs

 Skriftligt svar 

I maj 2003 publicerade en oberoende federal myndighet i USA, ”US Commission on International Religious Freedom” (USCIRF), sin årsrapport om religionsfrihet i internationellt perspektiv. Rapporten ger följande lägesbeskrivning: 

Situationen i Ryska federationen ger anledning till oro, av flera skäl: den ortodoxa kyrkans påstådda inblandning i det politiska livet i Moskva, statens närgångna kontroll av medborgarnas religiösa liv, och förhandlingarna om auktorisering av religionsutövare och deras samarbetare. 

Kännetecknande för Folkrepubliken Kina är att kinesiska medborgare regelmässigt förvisas, torteras och fängslas på grund av sin religiösa övertygelse, och att religionsutövningen i Tibet är underkastad sträng kontroll. 

Laos utmärker sig genom att regeringen låta myndighetspersoner fängsla och tvångskonvertera troende i vad som verkar vara en systematisk kränkning av religionsfriheten. 

I Vietnam fängslas religiöst oliktänkande och en kampanj pågår för att tvångskonvertera religiösa minoriteter i de nordöstra provinserna och bland Montagnarderna som bebor det centrala höglandet. Denna situation är såpass allvarlig att USCIRF föreslår att inget stöd utom humanitärt bistånd lämnas tills dess att de vietnamesiska myndigheterna åtar sig att respektera religionsfriheten.

 

Kan kommissionen, mot denna bakgrund, besvara följande frågor:

 

Är kommissionen medveten om den allvarliga och systematiska kränkning av religionsfriheten som pågår i Ryssland, Kina, Laos och Vietnam? 

Har kommissionen för avsikt att följa USCIRF:s rekommendation och inte lämna annat stöd än humanitärt bistånd till Vietnam tills dess att de vietnamesiska myndigheterna åtar sig att respektera religionsfriheten? 

Anser kommissionen att frysning av allt stöd utom humanitärt bistånd tills dess att respekten för religionsfriheten garanteras kan utgöra ett effektivt påtryckningsmedel? Om inte, kan kommissionen förslå ett mer effektivt instrument?

 

Frågans originalspråk: ITEGT C 78 E, 27/03/2004
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy