Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-2068/2003Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-2068/2003

Indførelse af sharia i en provins i Pakistan

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2068/03
af Marco Cappato (NI), Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI), Olivier Dupuis (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI) og Benedetto Della Vedova (NI)
til Rådet

Parlamentsforsamlingen i Pakistans Nordvestlige Grænseprovins (Nwfp) har vedtaget et lovforslag om indførelse af sharia. Nu mangler kun guvernørens underskrift, så vil koranens love have forrang frem for den sekulære provinslovgivning i denne pakistanske provins ved grænsen til Afghanistan, og enhver muslim vil blive mødt med krav om at følge disse love. Endvidere er det i provinsen blevet bebudet, at der vil blive oprettet et departement for dyder og synd, som vækker mindelser om en lang række instanser af lignende art, der blev oprettet af de afghanske talibanere.

 

Iagttagere mener, at provinsguvernørens underskrift kun er en formalitet, og at den pakistanske befolkning i provinsen således om ganske kort tid vil være tvunget til at overholde koranens love, lige som det var tilfældet på den afghanske side af grænsen før den engelsk-amerikanske intervention.

 

Kan Rådet oplyse:

 

1. hvilket kendskab det har til denne situation?

 

2. hvilke diplomatiske skridt det vil tage over for den pakistanske regering for at få den til at forhindre, at sharia bliver gjort til lov i en del af landet?

 

3. hvad det vil gøre for at forhindre, at de sekulære principper, som institutionerne bygger på, bliver ophævet gennem "demokratiske" procedurer af fundamentalistiske flertal, som derved begrænser eller ophæver den grundlæggende ret til trosfrihed, der er anerkendt i artikel 18 i verdenserklæringen om menneskerettigheder?

 

EFT C 51 E af 26/02/2004