Parlementaire vraag - E-2068/2003Parlementaire vraag
E-2068/2003

Invoering van de sharia in een provincie van Pakistan

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2068/03
van Marco Cappato (NI), Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI), Olivier Dupuis (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI) en Benedetto Della Vedova (NI)
aan de Raad

De assemblee van de Noordwestelijke grensprovincie van Pakistan (NWFP) heeft haar goedkeuring gehecht aan een wetsontwerp tot invoering van de sharia. Als ook de gouverneur zijn handtekening heeft gezet, dan krijgt de islamitische wet in deze aan Afghanistan grenzende provincie van Pakistan voorrang boven de seculiere wetgeving en heeft elke moslim, vrouw of man, de plicht zich aan deze wet te houden. Bovendien is aangekondigd dat in deze Pakistaanse provincie een departement voor deugd en zonde gevormd zal worden naar het model van vergelijkbare organen van de Taliban in Afghanistan.

 

Volgens deskundigen is de handtekening van de provinciegouverneur niet meer dan een formaliteit en dus zullen de Pakistanen die in deze provincie leven binnenkort de sharia moeten gehoorzamen, net als in Afghanistan voordat de Amerikanen daar ingrepen.

 

Kan de Raad antwoord geven op de volgende vragen:

 

  1.   Welke informatie heeft de Raad over deze situatie?

 

  1.   Welke diplomatieke stappen zal hij zetten om te zorgen dat de Pakistaanse regering verhindert dat de sharia op een deel van haar grondgebied tot wet wordt?

 

  1.   Welke maatregelen zal de Raad nemen om te voorkomen dat het grondbeginsel van scheiding tussen kerk en staat wordt opgeheven door fundamentalistische meerderheden, al dan niet volgens "democratische" procedures, waarmee het in artikel 18 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens verankerde grondbeginsel van de vrijheid van godsdienst beknot of afgeschaft zou worden?

 

PB C 51 E van 26/02/2004