Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-2182/2003Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-2182/2003

Krænkelse af ytringsfriheden i Vietnam

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2182/03
af Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI), Marco Cappato (NI), Benedetto Della Vedova (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI) og Olivier Dupuis (NI)
til Kommissionen

Det fremgår af en meddelelse af 18. juni fra presseagenturet Misna, at den vietnamesiske læge Phan Hong Son er blevet idømt tretten års fængsel og tre års husarrest, som skal afsones efter fængslingen, idet han anklages for at have indsamlet oplysninger og dokumenter fra et tredjeland for at bruge dem imod den socialistiske stat Vietnam. Lægen blev arresteret den 27. marts 2002, efter at han havde oversat en artikel med titlen "Hvad er demokrati?", som han havde fundet på det amerikanske statsministeriums Internetside, og som han senere havde sendt til vietnamesiske venner og embedsmænd. Desuden havde Son skrevet et åbent brev, som blev offentliggjort på nettet, hvori han protesterede over, at hans bolig var blevet gennemsøgt, og hans computer var blevet konfiskeret.

 

Kan Kommissionen på denne baggrund oplyse følgende:

 

- hvilke informationer råder den over i sagen med lægen Phan Hong Son?

- hvilken form for pression agter den at udøve over for regeringen i Hanoi for at opnå, at Phan Hong Son øjeblikkeligt løslades, idet han kun er skyldig i at have oversat et dokument om demokratiet til sit eget sprog og have udbredt dette?

- hvilken form for initiativer agter den mere generelt at iværksætte for at overtale det vietnamesiske regime til ikke fortsat at gennemføre aktioner (som f.eks. afskaffelse af retten til ytringsfrihed), der åbent krænker de internationale konventioner, der er undertegnet af Vietnam, samt ånd og bogstav i den samarbejdsaftale, der forbinder Vietnam og EU?

 

 

EFT C 51 E af 26/02/2004